fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dodanie do mieszanki węglanów w ilości wynoszącej 15% możliwe jest wiązanie betonów bez ochrony w temperaturze wynoszącej do -30 stopni. Na podstawie licznych badań wykazano, że dodatek węglan potasu jest lepszym rozwiązaniem niż stosowanie w betonach węglanu sodowego. Betonu posiadający te domieszki charakteryzują się mniejszym skurczem oraz mniejszą tendencją do wykwitów niż w przypadku betonów posiadających węglan sodowy. Wraz z upływem czasu uzyskuje się tu większe wartości wytrzymałości.[segregator uprawnienia budowlane] Beton posiadający chlorek sodowy charakteryzuje się większym skurczem niż betonu posiadające dodatek chlorku wapniowego. Chlorek sodowy posiada jednak wiele wad. Z tego powodu ogranicza się jego stosowanie jedynie do betonowych konstrukcji oraz w sytuacjach, gdy nie możliwe jest znalezienie lepszych środków.

Domieszki węglanów
Domieszki węglanów

Badania J. Grzymka

Badaniami nad betonami z domieszkami zajmował się między innymi J. Grzymek. Na drodze teoretycznej pokazał on, że korzystną domieszką może być siarczan potasowy. Wynika to z tego, że kation K+ wykazuje mniejszą szkodliwość dla związków krzemianowych.[uprawnienia budowlane testy] Anion natomiast w obecności alkalicznego K charakteryzuje się mniejszym kwaśnym oddziaływaniem niż domieszki należące do grupy chlorków. Kolejnym argumentem mówiącym za stosowaniem siarczanu potasowego jest zdolność polaryzowania się jonów K+, która jest czterokrotnie większa niż zdolność ta w przypadku jonów Na oraz prawie 2 krotnie większa od tej zdolności dla jonów Ca. Można zauważyć tu, że aktywność w tworzeniu się mało rozpuszczalnych soli podwójnych, które są niezbędne do przyśpieszenia procesu reakcji chemicznej jest proporcjonalna do zdolności polaryzowania się kationów.[akty uprawnienia budowlane]

Chlorek wapniowy i potasowy

Stosowanie chlorku wapniowego przyczynia się do przyśpieszenia procesu wiązania oraz w nieznacznym stopniu obniża wartość temperatury zamarzania wody. Chlorek sodowy natomiast przyczynia się do obniżenia wspomnianej temperatury. Połączenie obydwu tych domieszek umożliwia uzyskanie bardzo dobrych rezultatów. Powyżej wspomniany zestaw domieszek przyczynia się do uplastycznienia betonu. Dzięki temu możliwe jest znaczne zmniejszenie ilości wody zarobowej.[egzamin na uprawnienia budowlane] Proces okresowego ocieplania betonu przyczynia się do przyśpieszenia przyrostu wartości wytrzymałości. Przykładowo, gdy beton jest umieszczony w temperaturze ujemnej dłużej niż przez okres 8 miesięcy to jest wytrzymałość zmniejsza się. Spadek ten jest spowodowany niestabilnością niektórych związków, które powstają podczas procesu hydratacji cementu.

Badania W.N. Sizowa

W.N. Sizow zajmował się badaniem betonów posiadających domieszki. Wykazał on, że takie betony charakteryzują się podwyższoną wodoszczelnością i większą przyczepnością betonów do stali niż ma to miejsce w przypadku betonów nie posiadających domieszek. Skurcz w tym przypadku nie przekraczał normalnych wartości.[uprawnienia budowlane] Ma to miejsce jednak jedynie do momentu, gdy beton znajduje się w ujemnej temperaturze. W momencie przejścia temperatur na dodatnie skurcz zwiększa się o 2-3 razy niż ma to miejsce w betonie bez domieszek i dojrzewający w normalnej temperaturze. Wraz ze wzrostem ilości domieszek dochodzi do zmniejszenia się mrozoodporności betonu. Oprócz tego beton jest bardziej kruchy. Należy pamiętać, że beton posiadający wspominane domieszki nie powinien być eksploatowany w temperaturach wynoszących powyżej 60 stopni. Spowodowane jest to tym, że dochodzi tu do rozpadu wysoko zhydratyzowanych połączeń. Pod uwagę powinno się tu brać również możliwość powstawania wykwitów w betonie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com