fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dom z dala od ludzi

Nie da się ukryć, że bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, w której bardzo trudno jest powstrzymać osoby przed zabudową na obszarach rolniczych. Coraz częściej możemy spotkać się z taką sytuacją, a jest to możliwe jedynie dlatego, że nie ma żadnych szczególnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ochrony przyrody. Prawo zezwala najczęściej na budowę zabudowy zagrodowej, po czym okazuje się jednak, że ludzie śmiało budują tam domy. Sprawdźmy więc, jak wygląda kwestia budowania domów na zupełnym odludziu.   (uprawnienia budowlane program) 

Dom z dala od ludzi

Brak przeznaczenia terenu

Jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu, który nie ma przeznaczenia, w zasadzie trudno doszukiwać się nielegalności działań. Ma to przede wszystkim związek z brakiem jakiegokolwiek planu, który miałby takie przeznaczenie określać. Bywa, że same zapisy, które znajdują się w takim planie są bardzo nieprecyzyjne i trudno je zrozumieć, co także powoduje powszechne pozwolenie na budowę. Jedynym aktem prawnym, który w jakikolwiek sposób może mieć na to wpływ jest ustawa o ochronie przyrody. W przepisach tej ustawy możemy znaleźć takie, które dotyczą ochrony gruntów rolnych i leśnych. Jeżeli więc w gminie nie obowiązuje plan miejscowy, wówczas obowiązkiem inwestora jest uzyskanie zgody o warunkach zabudowy. Taka decyzja może być wydana jedynie wtedy, gdy działka spełnia łącznie wszystkie warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc ma dostęp do drogi publicznej, jest możliwość przyłączenia do sieci, działka nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia z rolnego lub leśnego na budowlane oraz jeżeli jest spełniony warunek tzw. dobrego sąsiedztwa. Dobre sąsiedztwo oznacza w praktyce, że co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana tak, aby na podstawie tej zabudowy można było ustalić wymogi dla nowych budynków.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Niewielkie odstępstwa

Jeżeli chodzi o warunki, które wyznacza w tej kwestii prawo to przede wszystkim służy ono ograniczeniu zabudowy do obszarów już w pewnym stopniu zagospodarowanych.   (uprawnienia budowlane kontakt) W jakimś więc stopniu mamy do czynienia z ochroną terenów, które są właśnie w taki sposób już zagospodarowane. Jak w każdym przypadku mamy do czynienia z pewnymi wyjątkami. Mowa np. o warunkach dobrego sąsiedztwa, który jak się okazuje – nie zawsze musi być spełniony. Jeżeli mamy do czynienia z zabudową zagrodową to wówczas jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie to nie ma obowiązku spełniania takiego wymogu. Jeżeli więc jesteś właścicielem ziemi rolnej, która jest dość spora to możesz śmiało budować dom. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku, w którym masz dostęp do drogi publicznej, a także sieci energetycznej. W pozostałych przypadkach, jakimi są zaopatrzenie w wodę czy też odprowadzanie ścieków, mamy do czynienia z pełną dowolnością, ponieważ jest to kwestia, która może być zrealizowana we własnym zakresie. (uprawnienia budowlane 2022) 

Prawne kuriozum

Okazuje się więc, że właśnie w taki sposób mamy do czynienia z domami, które mogą sobie pozwolić nie tylko na mieszkanie, ale także na budowanie się na zupełnym odludziu. I choć pierwotnie, wedle klasyfikacji prawnej taka budowa jest zabudową zagrodową, w rzeczywistości powstają w ten sposób domy, a nawet pałace. Nie da się ukryć, że prawo nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ jeżeli wybudowane zostały w oparciu o prawomocne decyzje administracyjne to nie mogą być uznane za nielegalne. Mało tego – jeżeli ktoś w przyszłości zakwestionuje ich charakter istnienia, także nie mogą być one uznane za nielegalne. Oto prawne kuriozum w praktyce.  (uprawnienia budowlane cennik)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com