fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Uprawnienia budowlane to bardzo ważny dokument potwierdzający wykształcenie i wiedzę. Dokumentowanie praktyki zawodowej jest dziś czytelne, ale na przełomie sierpnia 2014 roku nie było to takie jasne. Po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia ( tzn. po otrzymaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego) odbywana jest praktyka zawodowa. Zatwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest podpis osoby wpisanej na listę członków izby, która dysponuję konkretnymi uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia te nie mogą być ograniczone, czyli naszą praktykę potwierdza osoba z pełnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Praktykę zawodową można wykonywać już w okresie letnim po ukończeniu trzeciego roku studiów. Zakres merytoryczny takiej praktyki musi być taki sam jak zakres specjalności uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega. Nie może być to praktyka w kategorii budowy mostowej, gdy praktykant ubiega się o uprawnienia  w zakresie budowy dróg.

Dokumentowanie praktyki zawodowej
Dokumentowanie praktyki zawodowej

Zmiany w dokumentowaniu praktyki zawodowej

Od 25 września 2014 r. zmieniło się prawo odnośnie dokumentów potwierdzających odbycie praktyk zawodowych. Na dzień dzisiejszy niezbędne jest oświadczenie, którego wzór jest załącznikiem do odpowiedniego rozporządzenia. Jeżeli natomiast praktyka odbywała się przed 10 sierpnia 2014 r. musi być w całości udokumentowana w formie dzienniczka.

Sytuacja formalna nie została do końca wyjaśniona w przypadku praktyki która miała miejsce między 10 sierpnia a 25 września 2014r. W tym okresie dzienniczki praktyk nie były już wydawane przez izbę. Osoby, które miały jednak w swoim posiadaniu książkę praktyki zawodowej mogły dokumentować przebieg praktyk aż do 24 sierpnia 2014 r.

Ważną kwestią odnośnie wpisów osób, które potwierdzały odbycie takich praktyk jest to, że wpis do dzienniczka nie mógł być wykonany później niż 21 dni od wejścia rozporządzenia w życie ( do 15.10.2014r. ).  Osoby, które chciały potwierdzić przebieg praktyk, a nie posiadały już książek praktyk ( mowa o okresie przejściowym między 10 sierpnia a 25 września 2014r.), były zmuszone postępować według ogólnych zasad znajdujących się w Kodeksie postępowania administracyjnego ( według art. 75). W Kodeksie jest zapis który informuje, że: „Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny” i „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania”. Ustawodawca określa jasno, że do udokumentowania przebiegu praktyk wystarczy oświadczenie o odbyciu takich praktyk, potwierdzone przez osobę ubiegająca się o nadanie uprawnień.

Istota praktyki zawodowej

Odbycie praktyki zawodowej to niezbędny warunek do spełnienia, jeśli chcemy ubiegać się o uprawnienia budowlane. Dlaczego? Pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musimy liczyć się z ciążącymi na nas obowiązkami czy konsekwencjami niedopatrzeń. Żadna książka nie da nam takiego doświadczenia jak praktyka. Doświadczenie jest niemalże gwarancją świadomego i odpowiedzialnego działania na budowie i przy projektowaniu oraz niezwykle potrzebne przy wykonywaniu zawodu. Nasze pytanie nie powinno więc zaczynać się od „dlaczego” a od „jak”. Jak podejść do praktyki? Pytań można stawiać więcej, jednak w tym wpisie przyjrzymy się, jak wygląda dokumentowanie praktyki zawodowej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Dokumentowanie praktyki zawodowej – potwierdzenie praktyki

Ustawa o prawie budowlanym dokładnie określa czas trwania praktyki zawodowej oraz to, kiedy można ją rozpocząć. I tak jak czas trwania zależy od wybranych przez nas uprawnień, tak najwcześniejszy termin rozpoczęcia praktykowania to po III roku studiów. Możliwa jest również praktyka po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika. W niektórych przypadkach kandydaci chcą, aby ich praktyka studencka została włączona do praktyki zawodowej. Jest to możliwe, jednak wyłącznie wtedy, gdy uczelnia podpisała wcześniej umowę z organem samorządu zawodowego. Oczywiście sama praktyka musi zostać potwierdzona przez opiekuna; wydaje nam on dokument, który koniecznie musimy zachować. (testy uprawnienia architektoniczne)

Dokumentowanie praktyki zawodowej – co zawieramy w dokumentach?

Zakres praktyki zawodowej musi pokrywać się z wybraną przez nas specjalnością. Ponadto we wszystkich pracach, które umieszczamy w naszej dokumentacji praktyki, musieliśmy uczestniczyć osobiście. Nie ma tu znaczenia to, czy były to prace polegające na pełnieniu samodzielnej funkcji na budowie, czy podczas projektowania. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza że niektóre stanowiska nie zaliczą nam praktyki. Tak się stanie między innymi wtedy, gdy obejmiemy stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego czy kosztorysanta. Rzeczywisty udział w pracach jest istotny choćby dlatego, że komisja podczas egzaminu ustnego często się do nich potrafi odwoływać. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Dokumentowanie praktyki zawodowej – istotne dla egzaminu

Rodzaj umowy ma znacznie mniejsze znaczenie niż jej wymiar. Czas pracy powinien wynosić minimum 5 dni w tygodniu, ponieważ tylko wtedy zostanie to uznane za tydzień praktyki. Ma to więc jak widać duży wpływ na dokumentowanie praktyki zawodowej. Kompletując dokumenty z praktyki i przygotowując się do egzaminu ustnego warto pamiętać o trzymaniu dokumentów projektowych wykonanych podczas praktyki. Komisja egzaminacyjna prosi o ich przedłożenie. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com