Deskowanie ślizgowe

W sytuacji, gdy w deskowaniu ślizgowym są stosowane okładziny ścian to nie występuje praktycznie przyczepność. Dochodzi wtedy jedynie do zjawiska tarcia. Zbieżność dla takiej sytuacji może mieć wartość minimalną i wynosić około 0,25%. Dla takiego przypadku klepki można przybijać w dużych odległościach od siebie w sposób ażurowy.[uprawnienia budowlane testy] W sytuacji, gdy w ślizgowym deskowaniu nie są przewidziane bardzo wysokie budowle do wykonania oraz w sytuacji, gdy istnieje możliwość wykorzystania tego deskowania na kilku budynkach bez wprowadzania zmian lub gdy chcielibyśmy uzyskać powierzchnię bardzo gładką można stosować zabieg polegający na obijaniu tarcz deskowania za pomocą cienkiej blachy. Blacha ta powinna mieć grubość wynoszącą od 0,4 do 1 milimetra. W takim wariancie należy jednostronnie ostrugać deski jedynie ze względu na uzyskanie płaszczyzny tarczy. Rozstaw desek można zwiększyć do 10 milimetrów.[akty uprawnienia budowlane]

Deskowanie ślizgowe
Deskowanie ślizgowe

Stężenia deskowań

Tarcze należące do deskowań w płaszczyźnie pionowej posiadają stężenia, które są wykonywane w formie konstrukcji zastrzałowo-rozporowej. Stężenia te wraz z wieńcami umożliwiają przejmowanie pionowych obciążeń pochodzących z pomostów roboczych. Za granicą wykonywane są próby wyeliminowania stosowania tych stężeń. Wykorzystuje się w nich na deskowania grubą sklejkę bakelizytowaną, która ma grubość 20 milimetrów. Sklejka ta w płaszczyźnie pionowej może zajmować się przejmowaniem wszelkich obciążeń. Taki układ umożliwia dowolne ustawianie ram dźwigników w stosunku do tarczy. Takie działanie w klasycznych układzie wymagałoby zmienia konstrukcji szkieletu stężeń tarcz.[segregator uprawnienia budowlane]

Badania

Oprócz wyżej wspomnianych badań prowadzone są również próby stosowania segmentów tarcz naroży jako stałych dla wszelkiego rodzaju budowli, które mają układ prostokątny. Badania te oraz zapoczątkowanie stosowania tarcz metalowych, które mają modularne wymiary zmierzają do wprowadzenia w najbliższym czasie typizacji dotyczącej deskowań ślizgowych. Pionowy przekrój jakie posiada metalowe deskowanie ślizgowe składa się z blaszanych tarcz o grubości 3 milimetrów, które są stężane kątownikami o wymiarach 30x30x4 i ryglami, które wykonuje się z kątowników o wymiarach 60x60x6.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Metalowe deskowania podobne typu stosuje się powszechnie za granicą. W Polsce pierwsze próby ich wykonania były przeprowadzone w 1956 roku przez inżyniera P.Chomczyka. Odbyły się one na poligonie doświadczalnym znajdującym się w Warszawie w ramach prac Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysłowego. W badaniach otrzymano pozytywne wyniki stosowania tych deskowań. W przypadku tarcz, które mają szerokość 30 i 60 centymetrów mogą być one stosowane jednocześnie w układach ścian wielobocznych. W Polsce po raz pierwszy zostały one zastosowane w 1964 roku podczas budowy baterii silosów okrągłych w Jarosławiu, których średnica wynosiła 6 metrów. Później w roku 1965 na budowie silosów w Białymstoku zostały one całkowicie inwentaryzowane.[uprawnienia budowlane]

Konstrukcja badanych deskowań

Tarcze deskowań ślizgowych montuje się według wymaganego układu komór i dzięki temu tworzą one zespoły tarcz. Tarcze łączy się między sobą w narożach lub na przedłużeniu. Łączenie może odbywać się poprzez łączenie je za pomocą stalowych nakładek, które mają grubość 4 milimetrów lub poprzez zastosowanie blaszanych prowadnic. Prowadnice te muszą obejmować rygle, które są wykonywane z blachy o grubości 2 milimetrów. W przypadku wieńców prostokątnych łączy się je w narożach poprzez drewniane rygle i nakładki stalowe. Wieńce po swojej zewnętrznej stronie są obijane deskami, które tworzą zespoły tarcz deskowania.[egzamin na uprawnienia budowlane] Zespoły deskowań należy stężać w płaszczyźnie tarcz za pomocą konstrukcji rozporowo-zastrzałowej i ściągów. Robi się to w celu uzyskania większej sztywności. Zespoły deskowania są ustawiane na fundamencie ścian w taki sposób, żeby pomiędzy nimi zachowany był odstęp, który odpowiada obrysowi wykonywanych ścian.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.