fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym jest teren biologicznie czynny?

Teren biologicznie czynny jest to powierzchnia, którą pokryta jest roślinnością. Do powierzchni tej zalicza się też wody powierzchniowe. Teren biologicznie czynny określa się jako TBC lub PBC, czyli powierzchnia biologicznie czynna.  (uprawnienia budowlane 2019)

Termin terenu biologicznie czynnego jest istotny, ponieważ jego powierzchnia określona jest w odpowiednich dokumentach działki. Wskazuje się tam procentowy udział terenu biologicznie czynnego w całkowitej powierzchni działki.(testy na uprawnienia budowlane)

teren biologicznie czynny
teren biologicznie czynny

Teren biologicznie czynny określony jest w rozporządzeniu w sprawie budynków i ich usytuowania. (segregator z aktami na uprawnienia budowlane) Do powierzchni tej zalicza się:

  • tak jak już wcześniej wspomniano wody powierzchniowe,
  • tereny z naturalną roślinnością,
  • stropodachy i tarasy jeśli znajdują się na nich trawniki, kwietniki – warunkiem jest że do powierzchnia taka nie może być mniejsza niż 10m2 i uwzględnia się wówczas  tylko 50 % takiej powierzchni.

W zabudowie wielorodzinnej oraz na działkach gdzie sytuuje się budynki opieki zdrowotnej, budynki oświaty teren biologicznie czynny powinien stanowić minimum 25% powierzchni takich działek. (programy na uprawnienia budowlane)

Teren biologicznie czynny a przepisy prawa

W 2009 roku w życie weszła nowelizacja rozporządzenia, które reguluje pojęcie terenu biologicznie czynnego. Definicja została istotnie zmieniona. Uprzednio mowa była o powierzchni biologicznie czynnej. Teraz natomiast pojęcie odnosi się do „terenu”. Różnica polegała na zniesieniu ograniczeń w udziale tarasów i stropodachów w terenie biologicznie czynnych. Poprzednio jako TBC uznawano tylko trawniki i kwietniki na stropodachach i tarasach. Dziś wlicza się tu też powierzchnię na której możliwa jest uprawa roślin naturalnie wegetujących. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

W przepisach prawa nie ma definicji naturalnej wegetacji. Zgodnie z tym ciężko jest też zdefiniować co oznacza ten termin w odniesieniu do terenów biologicznie czynnych. (informacje o egzaminie na uprawnienia budowlane). Aktualnie rozumie się przez to roślinności, która rozwija się w ciągu roku w naturalnym oświetleniu i nawodnieniu. Wegetacja bowiem to zgodnie z definicją słownikową rozwój rośliny w ciągu roku. (praktyka do uprawnień budowlanych)

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com