fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W świeżo ułożonym betonie na skutek działania ciężaru własnego oraz ciśnienia atmosferycznego istnieje ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie to utrzymuje w równowadze fazę stałą oraz płynna w świeżym betonie. W momencie, gdy powierzchnia betonu zetknie się z próżnią dochodzi do zakłócenia wspominanej równowagi. Dochodzi tu do przesunięcia się depresji ciśnienie od powierzchni w głąb betonu. Zjawisko to odbywa się z prędkością wynoszącą od 1 do 1,5 cm/min. Jednocześnie dochodzi tu do ruchu fazy ciekłej w kierunku próżni. Na skutek działania występującej różnicy ciśnień poszczególne ziarna kruszywa przemieszczają się. Wraz z narastającym odciąganiem wody beton osiada.[akty uprawnienia budowlane]

Ciśnienie w betonu
Ciśnienie w betonu

Odwodnienie betonu za pomocą próżni

Proces odwadniania betonu za pomocą próżni ma bezpośredni wpływ na strukturę, którą będzie posiadał zaczyn. Poszczególne z ziaren cementu w tym przypadku zbliżają się do siebie w taki sposób, że średnica jaką posiadają mikrokanaliki wodne ulega zmniejszeniu.[egzamin na uprawnienia budowlane] Na skutek tego po zakończonym procesie próżniowania zaczyn, który trzymujemy jest w stanie półstałym i ma formę mikroszkieletu cementowego, który wypełnia jamy kruszywa. W tym procesie kruszywo oraz cementu tworzą razem warstwę filtracyjną. Warstwa ta nie dopuszcza do wymywania się ziaren cementu. Jednym wyjątkiem są ziarna cementu, których wielkość wynosi kilka mikronów. One przemieszczają się w kierunku odciąganej wody. Dzięki takiemu zjawisku na powierzchni elementu betonowego utworzona zostaje warstwa, która ma szczególnie szczelną strukturę. Jej grubość wynosi od 0,4 do 0,8 milimetra. Do procesu próżniowania betonu niezbędne jest specjalne wyposażenie. W jego skład wchodzi agregat, przewody oraz deskowanie aktywne.[segregator uprawnienia budowlane]

Agregat próżniowy

Agregat próżniowy wchodzący w skład wyposażenia służącego do procesu próżniowania betonu składa się z konkretnych części. Są nimi pompa próżniowa, zbiornik wyrównawczy oraz zbiornik wodny. Rodzaj zastosowanej pompy w tym procesie nie ma zasadniczego wpływu na sam proces. Najczęściej jednak wykorzystywane są pompy dwustopniowe rotacyjne posiadające pierścień wodny. Wydajność zastosowanej tu pompy próżniowej powinna wynosić 15 m3/h na 1 m2 powierzchni aktywnej. W praktyce w Polsce najczęściej stosowane są pompy, które charakteryzują się wydajnością na poziomie 300 m3/h.[uprawnienia budowlane]

Działanie procesu próżniowania

Podciśnienie, które jest uzyskiwane poprzez pompę próżniową przy zamkniętym zaworze wylotowym musi wynosić co najmniej 85% próżni. Zadaniem zbiornika wyrównawczego jest natychmiastowe wywoływanie bardzo dużego podciśnienia w całym deskowaniu aktywnym. Można jednak spotkać się z agregatami, które nie posiadają zbiornika wyrównawczego. Zadaniem zbiornika wodnego jest skraplanie wody, która w postaci pyłu wodnego jest z betonu odciągana. Dzięki specjalnej konstrukcji zbiornika możliwe jest odprowadzanie wody podczas pracy pompy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przykład zestawu do próżniowania

Jako przykład zestawy do próżniowania przedstawiony zostanie zestaw składający się między innymi z pompy próżniowej VSE Va/2, która ma wydajność 300 ms/h oraz moc silnika na poziomie 20 kW. Agregat w tym przypadku nie posiadał zbiornika wyrównawczego. Zbiornik wodny natomiast posiadał próżnomierz. Zastosowany tu przewód główny doprowadzał ciśnienie do kolektora. Stamtąd natomiast jest ono odprowadzane za pomocą przewodów do poszczególnych punktów deskowań aktywnych. Główny przewód oraz kolektor wykonuje się ze stalowych rur, które mają średnicę od 50 do 80 milimetrów. Przewodami próżniowymi są najczęściej specjalne węże gumowe, które są dodatkowo zbrojone stalową spiralą.[uprawnienia budowlane testy]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com