fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ciągniki mogą służyć do montowania prefabrykatów, przeprowadzania załadunku i rozładunku materiałów budowlanych oraz wiercenia otworów w gruncie, w celu umieszczenia w nich pali. Ciężar budynków budownictwa zagrodowego, które wykonywane są z materiałów tradycyjnych waha się od 200 do 500 ton. Z tego powodu dowóz tak dużych ilości materiałów jest bardzo dużym obciążeniem dla budowy. Dlatego obecnie dąży się do wykonywania jak najlżejszych elementów prefabrykowanych konstrukcyjnych. Do ich wykonania stosuje się betony ciężkie i betonu lekkie.[uprawnienia budowlane testy]

Ciężar budownictwa
Ciężar budownictwa

Budownictwo wiejskie w gospodarstwach wielkotowarowych

Budownictwie wiejskie, głównie w przypadku gospodarstw wielkotowarowych zbliżone jest do budownictwa przemysłowego halowego. Jest to budownictwo niskokondygnacyjne. Fundamenty do niego należące stanowią spory udział w kosztach obiektu. Jest to spowodowane tym, że koszty rozkładają się na małą liczbę kondygnacji. Przez to niezbędne jest poszukiwanie tańszych rozwiązań posadowienia budynków. Wartość naprężeń dopuszczalnych, które występują pod stopami fundamentów są określane na podstawie normy gruntowej PN-59/B-03020.[akty uprawnienia budowlane] Na tą wartość ma wpływ wytrzymałość gruntu, dopuszczalne obliczeniowe osiadania i różnice w osiadaniach dla różnych typów konstrukcji. W celu ograniczenia kosztów powinno unikać się posadowień budowli wiejskich na terenach, które posiadają wysoki poziom wód gruntowych.

Wybór fundamentów i posadowienia

Wybór odpowiedniego posadowienia jest uzależniony głównie odwarunków gruntowo-wodnych i kształtu budynku. Podłoże oraz grunt występujący wokół fundamentów powinien być odpowiednio zabezpieczony przed wodą.[segregator uprawnienia budowlane] Może ona powodować w tej sytuacji utratę wytrzymałości i stateczności przez fundamenty. O głębokości na jaką muszą one zostać posadowione decyduje głównie głębokość przemarzania gruntów oraz poziom wody gruntowej. W przypadku gruntów spoistych takich jak iły i gliny oraz mało spoistych, do których zaliczają się pyły, piaski pylaste i gliniaste dochodzi do zwiększania ich objętości na skutek zamarzania wody w porach gruntu. Na skutek tego zjawiska dochodzi do powstawania wysadzin mrozowych. W Polsce możemy wyróżnić 6 stref klimatycznych. Podział ten wynika ze względu na temperaturę i związaną z nią głębokość przemarzania. Przykładowo dla zachodnich województw głębokość ta wynosi 0,8 metra. Dla części centralnej metr, a dla północno zachodnich i miejscowości podgórskich 1,2 metra.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Fundamenty budowli, a zjawisko przemarzania

Fundamenty budowli, które są wykonywane na gruntach wysadzinowych powinno zakładać się niżej niż wynosi poziom przemarzania. W gruntach, które nie pęcznieją na skutek przemarzania takich jak skały lite, rumosz czy średnie i grube piaski budynki mogą być stawiane niezależnie od wcześniej wspomnianej granicy. Uwzględnia się w tym przypadku jedynie wypieranie gruntu. Jeżeli chodzi o fundamenty ścian wewnętrznych oraz słupów to należy je odpowiednio zabezpieczać przed przemarzaniem.[uprawnienia budowlane] Z tego powodu posadawia się je na wyznaczonej głębokości, która zależy od wypierania gruntu. Jeżeli poziom wody gruntowej jest wysoki i jest powyżej poziomu posadowienia fundamentów to utrudnione są roboty wykonywane na miejscu. Jeżeli dodatkowo wody są agresywne to niezbędne jest stosowanie dodatkowych środków, które będą zabezpieczać konstrukcję przed korozją. Taka sytuacja znacznie zwiększa koszty posadowienia budynku.

Fundamenty

Do gruntu obciążenia są przekazywane z fundamentów. Możemy odbywać się to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest droga bezpośrednia, a drugim pośrednia. Budowle wiejskie zazwyczaj są niskie. Z tego powodu powinny być one odpowiednie posadowione w gruncie. Można zrobić to albo bezpośrednio albo przez stosowanie krótkich pali. Drugim sposób jest pośredni, w nim wykorzystywane są długie pale lub czasami można spotkać się z innymi specjalnymi sposobami.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com