fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cieplna rozszerzalność

W związku ze zmianami temperatur zmieniają się także własności materiałowe (uprawnienia budowlane). Przede wszystkim zmianie ulega jego objętość oraz liniowe wymiary. Takie zjawiska noszą nazwę objętościowej rozszerzalności oraz rozszerzalności liniowej. Cechą charakteryzującą dany materiał do zdolności przewodzenia ciepła jest przewodność cieplna. Określa się ją współczynnikiem X. Wartość tego współczynnika określa ilość ciepła w jednostce kcal, jakie przechodzi przez 1m2 powierzchni ściany, która ma grubość w ciągu jednej godziny 1m. W założeniu należy także przyjąć różnice temperaturową na obu powierzchniach ścian, która wynosi 1°. Współczynnik zależy od temperatury, wilgotności, struktury danego materiału oraz od porowatości. Jego wielkość ustala się przy pomocy klimatyzacyjnej komory bądź wykorzystując do tego celu aparat Poensgena, Bocka.

Cieplna rozszerzalność
Cieplna rozszerzalność

Odporność na zamarzanie

Odporność na zamarzanie to inaczej zdolność nasyconego wodą materiału do zapobiegania zniszczeniom swojej struktury przy zamrażaniu i odmrażaniu (testy 2021 uprawnienia). Podczas tych cykli nie powstają rozsadzania materiału poprzez zamarzniętą wodę, a sam materiał jest odporny i cechuje się nadal dobrą wytrzymałością. Próby przypisane do ustanowionych norm wskazują badania trzech próbek dla jednorodnych materiałów oraz pięciu przy niejednorodnych materiałach. Po ich nasyceniu poddane zostają 10, 15, 25 a nawet i więcej cyklom odmrażania i zamrażania. To ile będzie cykli zależy od warunków klimatycznych, pracy materiałów w konstrukcji oraz od ważności danej budowli. Zgodnie z normą należy poddać je zamrażaniu przy -20°C i odtajaniu przy +18°C we wodzie. Okres jednego cyklu tj. zamrażania albo odtajania trwa 4 godziny.

Co przesądza o odporności na zamarzanie?

Odporność na zamarzanie zostaje stwierdzona, gdy badania makroskopowe danej próbki nie wskazują rys, odłupań, pęknięć, zaokrągleń naroży oraz krawędzi, czy też rozwarstwień. Skurcz jest zjawiskiem powstającym przy wysychaniu wilgotnych materiałów np. drewna, albo też podczas twardnienia zapraw, betonu, gipsu itp. Skurcz następuje przy oziębianiu materiałów zarówno organicznych, jak i materiałów nieorganicznych (program egzamin uprawnienia 2021).

Odtajanie materiałów

Proces odtajania powinien odbyć się w tej samej wodzie podczas całej próby (uprawnienia budowlane – egzamin). Po każdym odtajaniu można zauważyć zmiany, jakie zachodzą w próbkach. Wykonując ostatni cykl odtajania, po jego zakończeniu należy zważyć próbki oraz porównać je z ich ciężarem pierwotnym. Same próbki nie powinny posiadać uszkodzeń. Chcąc stwierdzić zmiany wytrzymałościowe należy poddać próbki badaniom na procesy ściskania. Wynik porównuje się z wynikiem wytrzymałości próbek w suchym niezamrożonym stanie. Podczas zamrażania korzysta się z ze sprężarkowych chłodniczych zespołów, które mają bezwodnik węglowy, amoniakalny albo freonowy, stanowiący czynnik chłodniczy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com