fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pomiar drgań z gruntowych podłoży na budowlane obiekty

Budowlane prace, przede wszystkim na zurbanizowanym terenie niosą za sobą ryzyko związane z oddziaływaniem ich na obiekty, jakie już istnieją. Takie okoliczności są ułatwione poprzez  odpowiednio prowadzony system monitoringu. Patrząc na technologie stosowane przy wykonywaniu prac, zakres tych prac oraz typ i stan infrastruktury, jaka istnieje, można na tej podstawie dokonać monitorowania parametrów odnośnie osiadania, rozwarcia rys, wychylania, wibracji, naprężania czy przemieszczania się gruntowych mas. (uprawnienia budowlane)

Pomiar drgań z gruntowych podłoży na budowlane obiekty
Pomiar drgań z gruntowych podłoży na budowlane obiekty

Drgania w podłożu

Przeprowadzane prace budowlane mogą powodować powstawanie różnych rodzajów fal. Mogą to być fale poprzeczne powierzchniowe, podłużne bądź wgłębne. Mają one bezpośredni, albo pośredni wpływ na infrastrukturę, która znajduje się w danym obszarze. Prędkość związana z rozchodzeniem się fal przede wszystkim zależy od warunków, jakie posiada gruntowy ośrodek. Powierzchniowe rodzaje fal posiadają stosunkowo dłuższy okres, większy poziom energii niż przestrzenne fale oraz mniejszą prędkość. Taki rodzaj fal posiada dyspersyjny charakter. Prędkość jej propagacji zależy od częstotliwości fali. W związku z tym w warstwach ośrodka, które posiadają różne geotechniczne parametry, wartość związana z ich prędkością cechuje się bardzo silnym poziomem zróżnicowania.  (uprawnienia budowlane 2022) 

Dynamiczne wpływy na infrastrukturę

Dynamiczne wpływy na infrastrukturę można rozpatrywać w czterech wariantach, które różnią się między sobą. Pierwszy z nich zakłada istniejący obiekt oraz istniejące drganiowe źródło.  (uprawnienia budowlane program)  Przykładem może być tu infrastruktura znajdująca się na przemysłowym terenie, którą to poddaje się oddziaływaniom płynącym z maszyn, jakie pracują w tym miejscu. Drugim wariantem jest istniejący obiekt oraz źródło drgań, które zostaje zaprojektowane. Do takiego wariantu można zaliczyć budynek oraz w jego sąsiedztwie pogrążanie grodzic. Kolejny z wariantów polega na projektowaniu obiektów oraz występowanie istniejących drganiowych źródeł. Jako przykład można podać tu projekt budynku przy istniejącej już drodze. Ostatnim z wariantów jest projektowanie obiektu oraz projektowanie źródła drgań. Wariant ten zakłada np. projektowanie obiektu, który ma znajdować się przy projektowanej kolejowej linii. W niektórych sytuacjach należy wykorzystać zaawansowane obliczeniowe metody oraz wykonać numeryczne modele.  (uprawnienia budowlane kontakt)

Badania z udziałem rurociągu

Na początku roku 2021 przeprowadzono terenowe badania. Ich celem było potwierdzenie założeń, przy istniejącym już rurociągu. Pomiarowy ciąg zbudowany został z dwóch czujników, które zainstalowano na odkrytej powierzchni badanego rurociągu. Dwa kolejne urządzenia zostały zlokalizowane na gruncie. Badanie miało na celu dokonać pomiary generowanych drgań, podczas pogrążania grodzic. Na podstawie otrzymanych terenowych pomiarów uzyskano szereg ważnych informacji. Na pionowej osi zarejestrowane prędkości drgań stanowią wartość około 50% zarejestrowanych na gruncie wartości. W przypadku równoległej osi w stosunku do osi rurociągu prędkość zarejestrowanych drgań wynosi od 10 do 20% wartości, które zarejestrowano na gruncie. Prostopadła oś w stosunku do osi rurociągu zarejestrowała prędkość drgań wynoszącą od 42% do 78% ogólnych wartości, jakie zarejestrowano na gruncie. (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com