fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Blok kanałów dymowych 

Blok kanałów dymowych oddziela się od przyczółków przerwami dylatacyjnymi. Mają one szerokość ok. 6 cm. Dzięki takiemu sposobowi ułożenia bloków na płycie fundamentowej można uzyskać efekt zmniejszenia wzajemnych wpływów nierównomiernych odkształceń, a co za tym idzie – zostanie wywarty wpływ na siły w płaszczyźnie styku bloku kanałów z płytą fundamentową i przyczółkami. 

Blok kanałów dymowych
Blok kanałów dymowych

Dodatkowo zostawia się poprzeczne kanaliki powietrzne w murze, który oddziela blok kanałów dymowych od płyty fundamentowej. Zadaniem tych kanalików jest ochrona płyty przed nadmiernym nagrzewaniem się jej górnej (program egzamin uprawnienia 2021).  

Temperatura osiągana w bloku kanałów dymowych podczas korzystania z baterii wynosi 300-350°C. Im bardziej jest gorszy stan techniczny bloku ceramicznego, tym bardziej ta temperatura rośnie. Po zakończeniu działania może ona osiągnąć nawet 500°C. Mowa tu o okresie 15-20 lat od pierwszego uruchomienia. Dzięki zastosowaniu warstwy cegieł szamotowych o grubości 25 cm, kanały dymowe są chronione przed bezpośrednim działaniem wysokiej temperatury.  

Warto wspomnieć, że dawniej przy budowie baterii koksowniczych blok kanałów dymowych budowano z cegieł ceramicznych. Do tej pory można spotkać tego typu starcze baterie.  

Stany obciążeń 

Istnieją trzy różne stany obciążeń, jeżeli skupi się na pracy statycznej podbudowy baterii z bocznym ogrzewaniem (uprawnienia budowlane). Mowa tu o następujących stanach obciążeń:  

– wyłącznie statycznych,  

– eksploatacyjnych,  

– występujących przy wyłączeniu baterii z eksploatacji w celu przeprowadzenia kapitalnego remontu. 

Pierwszy stan charakteryzuje się tym, że pojawia się w momencie budowy baterii i trwa do momentu rozgrzewania. Praktycznie nie istnieje współpraca pomiędzy blokiem ceramicznym a podbudową. Spowodowane to jest tym, że nie ma jeszcze powiązań pomiędzy kształtkami. Także liczne przerwy dylatacyjne, które występują wzdłuż bloku, sprawiają, że nie ma tej współpracy. Cechą drugiego jest to, że oprócz obciążeń statycznych pojawiają się również termiczne, które są podczas rozgrzewania i w trakcie pracy, a także występują obciążenia pochodzące od działania urządzeń i maszyn piecowych. W trakcie rozgrzewania baterii i jej pracy w drugim stanie pojawiają się obciążenia termiczne, które działają na blok ceramiczny i podbudowę.  

Występują również takie obciążenia, które wynikają z nierównomiernego ochładzania poszczególnych elementów konstrukcyjnych baterii. Trzeba brać taką opcję pod uwagę w momencie projektowania baterii ze względu na to, że podbudowa może być wykorzystywana dwu- lub trzykrotnie do ustawiania nowego bloku ceramicznego po generalnym remoncie.  

Okres kapitalnego remontu 

Mało który projekt uwzględniał trzeci stan obciążeń. W takich sytuacjach występowały uszkodzenia podbudowy w momencie, kiedy nie użytkowało się ich. Żeby móc ją ponownie wykorzystać, trzeba było ją naprawić. Naprawy te należały do trudnych i mało skutecznych. Zdarzało się też tak, że trzeba było częściowo bądź całkowicie wyburzyć taką podbudowę i zbudować nową. W wyniku tego niepotrzebnie rosły koszty, a czas remontu się wydłużał. Prowadziło to do strat produkcyjnych (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). 

Obliczeniowym schematem statycznym podbudowy w pierwszym stanie obciążeń jest płyta w kształcie prostokąta. Leży ona na gruncie jako sprężystym podłożu. Obciążenie, które pochodzi od bloku ceramicznego wynosi ok. 18,5 T/m2. Rozkłada się ono równomiernie na górnej powierzchni bloku kanałów dymowych. To obciążenie przekazywane jest na płytę fundamentową w postaci sił skupionych. Ze względu na to, że płyta fundamentowa charakteryzuje się małą sztywnością, trzeba przyjąć, jako uproszczony schemat statyczny jej poprzeczne pasmo o jednostkowej szerokości. Tylko w partiach, gdzie występuje przyczółek trzeba uwzględnić wpływ obciążeń na kierunek podłużny. Ogólnie należy traktować podbudowę jako płytę w kształcie prostokąta. Składa się ona z dwóch warstw: płyty fundamentowej i bloku kanałów dymowych. Współpraca tych warstw zależy od zdolności przenoszenia sił ścinających przez powierzchnię styku bloku kanałów dymowych i płyty fundamentowej (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com