Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jako II instancja

Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Kadencja takiej komisji trwa 4 lata, przez które prowadzi ona postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje jako II instancja. Wyjaśniane przez nią sprawy są związane z decyzjami o nadaniu uprawnień budowlanych oraz dotyczą samych treści wspomnianych uprawnień. Jakie są prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej? (akty zgodne z wykazem Izby Architektów)

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – opracowywanie testów i odpowiedzialność zawodowa

Z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i izb okręgowych wyodrębnia się zespół, oczywiście bierze się tu pod uwagę różne specjalności. Powołany w taki sposób zespół opracowuje zestawy z pytaniami egzaminacyjnymi, a w późniejszym czasie je zatwierdza. Ponadto krajowa komisja sporządza też opinie dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, która dotyczy wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Takie opinie przedstawia się Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu. (programy do uprawnień architektonicznych)

Decyzje w sprawie tytułów

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej oznaczają również wydawanie decyzji dotyczących nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Odbywa się to w zgodzie z art. 8b ustawy dotyczącej samorządów zawodowych. Podstawą do wydawania decyzji są wcześniejsze opinie okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Ponadto co najmniej raz w roku krajowa komisja ma obowiązek przeprowadzić analizę wszystkich postępowań kwalifikacyjnych. Dotyczą one zarówno nadawania uprawnień budowlanych, jak i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną analizę przedstawia się Krajowej Radzie Izby. Oprócz tego komisja na drodze swojej decyzji może kogoś pozbawić tytułu rzeczoznawcy budowlanego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Prawa i obowiązki Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – sprawozdania z działalności i nie tylko

Do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy też składanie sprawozdań z prowadzonej działalności, które kieruje się do Krajowego Zjazdu Izby. Ponadto jako główna komisja, nadzoruje działalność komisji okręgowych. To także ona przygotowuje projekty uchwał (określanych w odpowiednich przepisach), kierując je potem do rozpatrzenia i uchwalenia do innych organów. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie te organy mają wpływ na końcowy wygląd uchwał. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *