fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Siedziba administracji ogólnozakładowej powinna znajdować się w pobliżu głównego wejścia do składu (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Głównym powodem są powiązania ze wszystkimi dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, a także liczne kontakty z zewnętrznymi partnerami. Dodatkowo siedziba ta powinna posiadać dogodna połączenie z różnymi wydziałami zakładu. W zabudowie zblokowanej rynek administracyjny może przylegać do zblokowanego budynku produkcyjnego lub łączyć się z nim łącznikami. W poszczególnych wydziałach działają osobne komórki administracyjne.

Do głównych zadań administracji wydziałowych należy kierowanie pracą wydziału w powiązaniu z:

– administracją ogólnozakładową,

– komórkami administracyjnymi innych wydziałów.

Administracja ogólnozakładowa
Administracja ogólnozakładowa

Przykładowe rozmieszczenie komórek administracyjnych w budynku zblokowanym

Komórki administracji mogą znajdować się:

– przy ścianach zewnętrznych budynków produkcyjnych,

– na antresolach,

– w zespołach pomieszczeń pomocniczo-usługowych,

– w wolnostojących kantorkach, które są z konstrukcji szkieletowych z aluminium bądź z tworzyw sztucznych, które wypełnia się szkłem bądź płytami poliwęglanowymi.

Wtedy, kiedy nie występują czynniki, które są szkodliwe dla zdrowia, to pomieszczenia administracyjne, kantory i dyżurki mogą mieć większą wysokość niż inne pomieszczenia biurowe. Jednak nie mogą one być wyższe niż 2,2 m w świetle (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane).

Powierzchnie stref pożarowych

Zgodnie z rozporządzeniem ewakuacyjnych w budynkach administracyjnych projektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 94 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy ustalić:

– powierzchnie stref pożarowych,

– długości dojść,

– liczbę wejść ewakuacyjnych w budynkach administracji.

Ważne jest, żeby pomieszczenia biurowe spełniały wymagania, które dotyczą kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Z kolei sale konferencyjne muszą być zgodne z wymaganiami przewidzianymi dla kategorii zagrożenia ludzi ZL I.

Budynki biurowe o układach korytarzowych

Do lat sześćdziesiątych XX w. w Europie najpopularniejsze były budynki biurowe o układach korytarzowych. Pokoje biurowe – celki – umieszcza się z jednej bądź z dwóch stron korytarza. W ten sposób powstają układy jedno- lub dwutraktowe.

W przypadku dużych budynków administracyjnych znajdują się osobne sale konferencyjne. Zakłada się, że na 1 osobę przypada 2,5 m2. Najczęściej umieszcza się je na parterze, aby były one blisko wejścia do budynku. Mogą się one także znajdować na wyższych kondygnacjach w pobliżu klatek schodowych.

Wielkość pokoi biurowych zależy od liczby osób, która w nich pracuje. Zakłada się, że w przypadku:

– pokojów wieloosobowych – na 1 osobę przypada min. 4 m2 powierzchni i 10 m3 kubatury,

– pokojów jednoosobowych – na 1 osobę przypada od 6 do 9 m2 powierzchni.

Wysokość pomieszczeń biurowych powinna wynosić:

– co najmniej 2,5 m w przypadku pomieszczeń, w których znajdują się co najmniej 4 osoby,

– min. 3 m w przypadku pomieszczeń, w których pracuje większa liczba osób.

Pomieszczenia mogą być niższe tylko wtedy, kiedy zastosuje się klimatyzację oraz uzyska się zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Głębokość pomieszczeń biurowych zależy od:

– potrzeb przestrzennych,

– rozpiętości stropów,

– zapewnienia właściwego oświetlenia naturalnego.

Najczęściej głębokość ta wynosi 4,5-6 m. W sytuacji, kiedy głębokość pomieszczenia jest większa niż 4,5 m, to ze względu na spadek natężenia światła naturalnego konieczne jest oświetlenie niektórych stanowisk pracy sztucznym światłem.

W przypadku dwutraktowych układów korytarzowych powierzchnia, która jest przeznaczona na ciągi komunikacyjne zajmuje 25% powierzchni budynku. Z tego powodu bardziej ekonomiczniejszym rozwiązaniem są budynki korytarzowe trzytraktowe. Znajduje się w nich wewnętrzny trzon, a cała przyległa przestrzeń jest wykorzystana na pomieszczenia. Z czasem z układów trzytraktowych powstały układy wielotraktowe.

Wady budynków biurowych

Do wad budynków biurowych celkowych zalicza się:

– utrudnienie kontaktów służbowych pomiędzy pracownikami, którzy znajdują się w osobnych pomieszczeniach,

– mała wydajność w przypadku pracy w pokojach dwuosobowych,

– nieprawidłowe oświetlenie stanowisk pracy w pokojach wieloosobowych – zbyt małe natężenie bądź prawostronne.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu!

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com