fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane mogą znowu ulec zmianie. Trwają prace nad wprowadzeniem dwóch ważnych aktów prawnych, które będą miały wpływ na przebieg egzaminu na uprawnienia budowlane.

Czy zmiany będą dobre czy złe dla osób ubiegających się o możliwość pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie?

Zmiany w prawie budowlanym i uprawnieniach budowlanych
uprawnienia budowlane – zmiany 2017

I. ZMIANA OKRESU TRWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Zmiany te polegają głównie na wydłużeniu wymaganego okresu praktyki projektowej o rok i wykonawczej o 0,5 roku. Szczegóły znajdziesz TUTAJ

 

II. WYMÓG POSIADANIA 5-letniego DOŚWIADCZENIA PRZEZ OSOBĘ NADZORUJĄCĄ PRAKTYKĄ

Zgodnie z projektem Ustawy osoba nadzorująca praktykę zarówno wykonawczą jak i projektową musi posiadać 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej.

cyt. „Osobą nadzorującą praktykę zawodową może być wyłącznie osoba posiadając co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych oraz pełniąca funkcję projektanta lub kierownika budowy lub robot w danej specjalności.” (zgodnie z Art. 41 ust 4 wg Projekt Ustawy o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych.).

 

III. POWRÓT DO KSIĄŻKI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Cofnięta zostanie zmiana dotycząca dokumentowania praktyki zawodowej w książce praktyki. Aktualnie praktykę dokumentuje się tylko w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki. Po zmianach powróci konieczność założenia książki praktyki która musi być opieczętowana przez właściwy organ.

cyt. „1. Osoba odbywająca praktykę dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zeszycie formatu A4 z ponumerowanymi stronami, zwanym dalej ,,książką praktyki zawodowej”. 2. Przed rozpoczęciem dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej osoba odbywająca tę praktykę jest obowiązana złożyć książkę praktyki zawodowej do opieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. Organ zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni.” (zgodnie z § 7 ust. 1-2 Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

 

IV. SPRECYZOWANIE SPOSOBU ROZLICZENIA PRAKTYKI

Doprecyzowany został sposób rozliczenia praktyki zawodowej. Po wprowadzeniu zmian za praktykę uznane będzie 40 godzin pracy w tygodniu (5 dni po 8 godzin).  W przypadku pracy w mniejszym wymiarze godzinowym praktyka musi zostać odpowiednio wydłużona.

„6. Zaliczeniu podlega praktyka zawodowa odbyta w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. 7. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu, o którym ust. 6 , okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu.” (zgodnie z § 6 ust. 6-7 Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

Wszystkie zaproponowane zmiany są na etapie PROJEKTU. Ich ostateczne brzmienie może ulec zmianie. Nie jest określona również data wprowadzenia zmian. Warto się jednak przygotować do powyższych zmian lub pomyśleć o podejściu do egzaminu przed ich wprowadzeniem, na zasadach aktualnie obowiązujących przepisów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com