fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zmiany klimatyczne a budowlana infrastruktura

Gwałtowne wichury, ulewne deszcze oraz upały uwrażliwiają budowlane obiekty. Należy pamiętać, że zmiany klimatu negatywnie wpływają na budowlaną infrastrukturę. Chcąc ocenić wpływ zmian na budynki określa się je jako prognozowane klimatyczne wartości elementów, które stanowią obecnie podstawę technicznych przepisów, jakie aktualnie obowiązują. Oddziaływanie klimatu jest takie samo zarówno na budownictwo, jak i na sektor związany z transportem. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Zmiany klimatyczne a budowlana infrastruktura
Zmiany klimatyczne a budowlana infrastruktura

Wpływ zmian klimatu na budynki

Na etapie projektowania, wykonania prac budowlanych, w tym fundamentowania oraz posadowienia i utrzymania obiektów uwzględnia się przede wszystkim wpływ wiatru oraz opadów. Jest to konieczne do uwzględnienia w krajowych załącznikach do Eurokodów. Zmiany oddziaływania klimatycznych elementów powinny mieć odbicie w projektowaniu posadowienia oraz nośnej konstrukcji budowli. Elementem krytycznym, jaki wymagania dokonania zmian w całkowitym procesie budowlanym jest kanalizacyjna sieć. Musi być ona odpowiednio przygotowana w związku z koniecznością odbierania większej ilości opadowej wody. Ulewne opady i ich oddziaływanie uwzględnia się, odnosząc się do sprawności kanalizacyjnych sieci, lokalizowania budynków na zalewowych terenach, czy w związku z występowaniem osuwisk skarp oraz rozmywania się mostowych podpór. Kiedy zalega duża śnieżna pokrywa nagły wzrost temperatur może powodować znaczny poziom odpływów roztopowych wód, które mogą przeciążyć deszczową sieć.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Klimat a obiekty budowlane

Klimatyczne warunki wpływają na budowlane obiekty w związku z ich lokalizacją, fundamentowaniem i posadowieniem czy nośną konstrukcją obiektu. Ważna jest też zewnętrzna obudowa obiektu oraz jego stopień termoizolacyjności, wewnętrzne instalacje oraz to, w jaki sposób budynek został wykonany. Budowlany sektor jest wrażliwy na klimat, na każdym z etapów swojego życia. Ma to miejsce począwszy od planowania, po późniejsze wykonawstwo i zastosowanie wykonawczych technologii, materiałów i wyrobów, aż po eksploatacje budowlanego obiektu.   (uprawnienia budowlane program) Do najbardziej narażonych budowlanych obiektów na klimatyczne zmiany zalicza się mieszkalne budownictwo na zurbanizowanych terenach, jak i na terenach wiejskich. Przemysłowe budownictwo oraz o charakterze publicznej użyteczności cechują się większym stopniem odporności na klimat i jego zmiany. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Analiza zmian klimatycznych

Dokonując analiz klimatycznych pod kątem funkcjonowania branży budowlanej wskazuje się, że nastąpi ocieplenie klimatu, które wyrażać się będzie wzrostem średniej dobowej temperatury i spadkiem liczby chłodnych dni. Zmniejszeniu ulegnie okres zalegania śnieżnej pokrywy na gruntach, a opady zwiększą się. Klimatyczne parametry natomiast będą cechować się dużym stopniem zmienności w odniesieniu do ekstremalnych wartości. Takie analizy przeprowadzono w oparciu o kilka podstawowych klimatycznych elementów, które zostały zagregowane jako Umowne Kategorie Klimatu. Mają one duży wpływ na badany budowlany sektor. Chcąc dodatkowo ocenić znaczenie danych kategorii, zaproponowano skalę wrażliwości budowlanego sektora na oddziaływania zmieniającego się klimatu. (uprawnienia budowlane 2022) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com