fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zbiorcze zestawienie praktyki

Praktyka odbywana od dnia 25.09.2014r zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentowana jest w zbiorczym zestawieniu praktyk. Jest to forma uproszczona w stosunku do książki praktyk która obowiązywała uprzednio. Zbiorcze zestawienie praktyki zawiera:

 • nazwę zadania (np. Przebudowa kamienicy przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na hospicjum domowe), przeznaczenie obiektu, konstrukcję danego budynku, powierzchnię oraz inne cechy charakteryzujące obiekt
 • dane inwestora,
 • dane projektanta lub kierownika budowy,
 • numer decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • czas odbywania praktyki,
 • łączną liczbę tygodni odbywania praktyki,
 • forma odbywania praktyki (np. pełny etat umowa o pracę, umowa o dzieło itd.),
 • pełniona funkcja (np. inżynier budowy, asystent projektanta),
 • dane opiekuna praktyki (imię i nazwisko, numer uprawnień, podpis, funkcja, pieczątka).
zbiorcze zestawienie praktyki
zbiorcze zestawienie praktyki

 

Poza zbiorczym zestawieniem praktyki do dokumentów należy dołączyć również oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki. Oświadczenie to musi być podpisane przez opiekuna naszej praktyki zawodowej. Jeśli praktyka prowadzona jest przez kilku opiekunów (kilka budów, kilka projektów) to takich oświadczeń musimy przygotować  kilka – dla każdego opiekuna osobno. Wzór takiego oświadczenia znajdziesz naszej stronie: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie.html.

 

Zasady dokumentowania praktyki według nowych zasad:

 1. Osoba kierująca praktyką budowlaną musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń w specjalności adekwatnej (tej samej) do tej, o której kandydat się stara.
 2. Zbiorcze zestawienie praktyki wypełniaj systematycznie. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo możesz zapomnieć jaki czynności wykonywałeś, jakie rysunki szkicowałeś. Z reguły wykonując wpisy na bieżąca zajmuje to znacznie mniej czasu.
 3. Ważne jest, aby przy zmianie pracodawcy uregulować wszelkie wpisy związane z naszą praktyką. Powinien to być dla nas priorytet, abyśmy miesiąc przed złożeniem dokumentów nie dowiedzieli się że takiego podpisu nie dostaniemy. Wypełnij więc swoje dokumenty, pozbieraj zaświadczenia i podpisy tak, aby w miarę Twojej wiedzy niczego nie brakowało.
 4. Powinniśmy zadbać o zapas czasowy naszej praktyki. Może się bowiem okazać że z jakichś powodów Izba weryfikująca naszą praktykę wykreśliła nam jeden tydzień (np. ze względu na okres świąteczny w którym nie mogliśmy pracować) i nie będziemy mogli z tego powodu podejść do egzaminu w najbliższej sesji. Warto mieć min. 2 tygodnie zapasu.
 5. Izba inżynierów właściwa dla nas (czyli ta w której chcemy zdawać egzamin) nie musi być związana z naszym adresem zameldowania czy prowadzenia budowy. Jeśli z jakichś powodów chcesz zdawać egzamin w innej Izbie to teoretycznie jest to możliwe. Izba bowiem powinna być powiązana z Twoim miejscem zamieszkania, więc wystarczy podać adres znajomego który mieszka w tym danym województwie.
 6. Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez naszego opiekuna. Dokument ten, co ważne, musi być potwierdzony notarialnie.
 7. Jeśli masz jakiekolwiek pytania to skontaktuj się ze swoją Izbą. Często zdarzają sie rozbieżności pomiędzy stanowiskiem poszczególnych Izb w danej sprawie.
 8. Do dokumentów należy dołączyć potwierdzone notarialnie zaświadczenie naszego opiekuna o przynależności do Izby jeśli projektant/kierownik jest zarejestrowany w innej Izbie niż ta w której będziemy zdawać egzamin. Jeśli Izba zdającego i opiekuna jest tożsama nie musimy składać dodatkowych dokumentów.

 

Zbiorcze zestawienie możesz pobrać z naszej strony: http://uprawnienia-budowlane.com/egzamin/informacje-o-egzaminie.html. Użytkownikom naszego programu przesyłamy to i wszystkie niezbędne dokumenty w formie edytowalnej.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com