fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wytrzymałość betonu

Warto wiedzieć, co wpływa na wytrzymałość betonu oraz jak stworzyć beton, który będzie cechować się mrozoodpornością. Beton bardzo łatwo ulega zniszczeniu w związku z cyklicznym zamarzaniem i odmarzaniem wody, jaka zawarta jest w jego strukturze. Wraz z zamianą wody w lód objętość betonu wzrasta, co może powodować pojawianie się spękań oraz uszkodzeń w materiale. Mrozoodporny beton pozwala betonować, kiedy temperatura wynosi poniżej 0°C. Nie ma tu ryzyka związanego z pojawianiem się skutków ubocznych. W takiej mieszance zawartość powietrza wynosi więcej niż 4%. Za pomocą tych pęcherzyków beton nie ulegnie rozsadzeniu w związku z wodą, jaka zamarza. uprawnienia budowlane segregator

Wytrzymałość betonu
Wytrzymałość betonu

Domieszki do betonu

O tym, ile domieszek zostanie dodanych do betonu decyduje producent. Należy jednak mieć na uwadze, że na ilość domieszki dodanej do betonowej mieszanki w celu uzyskania odpowiedniego poziomu napowietrzenia wpływa wiele czynników. Jest to rodzaj użytego cementu, zawarte dodatki mineralne, uziarnienie kruszywa, temperatura betonu czy stopień urabialności mieszanki. Bardzo często napowietrzające domieszki mylone są z domieszkami przeciwmrozowymi. Te drugie stosuje się w celu uzyskania betonu, jaki będzie mrozoodporny. Przeciwmrozowe domieszki stosuje się przy betonowych mieszankach, jakie przeznacza się do betonowania w niskich temperaturach. Mają one na celu przyśpieszyć proces wiązania cementu. egzamin na uprawnienia budowlane

Powietrze w betonowej mieszance

Pęcherzyki powietrza bardzo trudno nasycają się wodą, dlatego też stanowią one dla zamarzającej wody bufor, jaka podczas zmiany swojego stanu zwiększa swoją objętość o około 9%. W betonowej zagęszczonej mieszance na zawartość powietrza wpływa wiele czynników. Przykładowo zawartość powietrza w betonowej mieszance, gdzie uziarnienie kruszywa wynosi do 16 mm, stosując napowietrzającą domieszkę powinna ona mieścić się w przedziale od 3,5 do 5,5 %, kiedy beton będzie wykazywać bezpośrednie narażenie na atmosferyczne czynniki. W sytuacji, gdy beton narażony będzie na stały dostęp wody od zamarznięcia przedział ten wynosi od 4,5 do 6,5%. uprawnienia budowlane testy

Wytrzymałość betonowej mieszanki

Na wytrzymałość betonu, jaki jest odpowiednio zagęszczony wpływa wodno – cementowy współczynnik. Im jest on na niższym poziomie, tym wytrzymałość betonu jest większa. Wytrzymałość zależy także od klasy wytrzymałości, jaką cechuje się cement, a także od kruszywa i obecności chemicznych domieszek. Chcąc stworzyć mrozoodporny cement zwykle do betonowej mieszanki wprowadza się powietrze. Powietrze to nie może zostać przez przypadek umieszczone w betonie. Odpowiedni stopień napowietrzenia betonu otrzymuje się dobierając odpowiednią ilość napowietrzającej domieszki, jaką specjalnie do tego się przeznacza. Ma to na celu pozwolić uzyskać w betonie odpowiednią strukturę. Sieć kapilarnych porów, jaka stanowi naturalną drogę transportowania cieczy w betonie ma zostać przerwana poprzez pęcherzyki powietrza, jakie równomiernie rozłożą się. Pęcherzyki te mają postać drobnych kulek ( uprawnienia budowlane ).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com