fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonywanie prac budowlanych przy nieruchomych zabytkach

Ochrona nieruchomych zabytków w Polsce wiąże się ze złożonym systemem. Wynika to głównie z przepisów zawartych w ustawie o ochronie oraz opiece nad zabytkami, a także z Prawa Budowlanego. Prawo to określa podstawowe rodzaje zasad, w związku z którymi przeprowadza się budowlane roboty. Patrząc na obiekty, które posiadają wpis do rejestru zabytków przez ustawodawcę zostały przewidziane w tym wypadku dużo bardziej rygorystyczne formalne wymogi odnośnie przeprowadzania budowlanych prac i kwalifikacji, jakie muszą posiadać osoby pełniące samodzielne techniczne funkcje. Ochronę nad zabytkiem pełnią organy publicznej administracji. (uprawnienia budowlane kontakt)

Wykonywanie prac budowlanych przy nieruchomych zabytkach
Wykonywanie prac budowlanych przy nieruchomych zabytkach

Wydanie decyzji i pozwolenia

Warto wiedzieć, że stanowisko przyjmowane przez konserwatora wojewódzkiego zabytków wiąże się z organem architektoniczno – budowlanym administracji. To oznacza, że uzyskanie pozytywnej decyzji sprawia, że można wydać pozwolenie na budowę, a negatywna decyzja z kolei uniemożliwia udzielenia pozwolenia. Osoba, która posiada niezbędne uprawnienia budowlane, jakie określa się przepisami Prawo Budowlane kieruje oraz nadzoruje budowlane prace przy nieruchomych zabytkach, jakie wpisane są do rejestru zabytków. Taka osoba musi dodatkowo brać udział w budowlanych pracach prowadzonych przy nieruchomych zabytkach, które wpisane są do rejestru przez minimum 18 miesięcy. (uprawnienia budowlane 2022)

Spełnienie zakresu wymagań

Wyżej wymienione wymagania musi spełnić kierownik budowy albo kierownik prac budowlanych, a także inspektor inwestorskiego nadzoru. Pełnienie innych funkcji, takich jak projektant i osoby sprawdzającej budowlany projekt nie powoduje konieczności posiadania doświadczenia, lecz taka osoba musi wylegitymować się uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności i przynależnością do właściwej izby zawodowego samorządu. W związku z tym, każdy z przypadków sprawia, że do pełnienia samodzielnych technicznych funkcji należy posiadać budowlane uprawnienia na ogólnych zasadach. Moc mają tu przepisy Prawo Budowlane oraz wykonawcze akty stosowane do niego. Niekiedy ważne jest także doświadczenie w pracy przy zabytkowych budowlach. (uprawnienia budowlane program) 

Kontrola wojewódzkiego konserwatora zabytków

Wszystkie wymagania, jakie muszą zostać spełnione podlegają kontroli konserwatora wojewódzkiego zabytków, który jest właściwy dla danej lokalizacji zabytku. (segregator egzamin ustny uprawnienia) Do niego składa się wniosek odnośnie wydania pozwolenia na przeprowadzenie budowlanych prac na zabytku. Warunki szczególne spełnia się również w sytuacji, gdy pełni się funkcję rzeczoznawcy przy zabytkowych obiektach. Wynika to z rozporządzenia z 10 maja 2004 oku wydanego przez Ministra Kultury odnośnie rzeczoznawców Ministra Kultury w związku z opieką pełnioną nad zabytkami. W rozporządzeniu §2 ust. 1 określone są warunki, w związku z którymi uzyskuje się tytuł rzeczoznawcy opiekującego się zabytkami. Taka osoba musi posiadać i w pełni korzystać z praw obywatelskich i cywilnych, mieć minimum 10 lat praktyki w prowadzeniu zadań z dziedziny opieki sprawowanej nad zabytkami. Musi ona posiadać także wysoki stopień wiedzy z tej dziedziny. Ważne jest tu danie rękojmi związanej z należytym wykonaniem obowiązków, jakie pełni rzeczoznawca. (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com