fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Właściwości kruszyw podlegające badaniom kontrolnym

 

Grupa l – podstawowe właściwości kruszyw należą tu takie cechy jak:

 • –   uziarnienie,
 • –   kształt kruszywa grubego,
 • –   zawartość pyłów,
 • –  jakość pyłów,
 • –   gęstość ziaren i nasiąkliwość,
 • –   reaktywność alkaliczno-krzemionkowa,
 • –   opis petrograficzny,
 • –   substancje niebezpieczne.

 

Grupa 2 – specyficzne właściwości związane z zastosowaniem końcowym kruszyw np.: tylko do nawierzchni, dla BWW itp. należą tu takie cechy jak:

 • –   odporność na rozdrabniane,
 • –   odporność na ścieranie,
 • –   polerowalność,
 • –   odporność na ścieranie powierzchniowe,
 • –   odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kolcami,
 • –   zamrażanie i rozmrażanie,
 • –   zawartość chlorków,
 • –   zawartość węglanu wapnia.

 

Grupa 3 – właściwości kruszyw pochodzących ze szczególnych źródeł np.: kruszywo pochodzenia morskiego, żużel wielkopiecowy itd. (tablica H-3, folia G), należą tu takie cechy jak:

 • – zawartość muszli,
 • – stałość objętości – skurcz przy wysychaniu,
 • – zawartość chlorków,
 • – składniki zawierające siarkę,
 • – substancje organiczne (zawartość humusu, porównawcze badanie wytrzymałości -czas tężenia, lekkie zanieczyszczenia organiczne),
 • – rozpad krzemianu dwuwapniowego,
 • – rozpad związków żelaza.

 

Właściwości kruszyw – definicje.

Gęstość kruszywa:

ρ = —   [kg/dm3]

gęstość (ρ) – stosunek masy kruszywa w stanie suchym do objętości bez porów wewnętrznych ziaren i przestrzeni międzyziarnowych,

gęstość objętościowa (p„) – stosunek masy kruszywa w stanie suchym do objętości wraz z porami wewnętrznymi ziaren, bez przestrzeni międzyziarnowych,

gęstość nasypowa  (p„) – stosunek masy kruszywa do jego objętości wraz z porami wewnętrznymi ziaren oraz przestrzeniami międzyziamowymi.

Rozróżnia się gęstość nasypową w stanie luźnym (pn’) i zagęszczonym (pnz), suchym i wilgotnym,

Porowatość (P) – stosunek objętości porów wewnętrznych ziaren kruszywa do całkowitej objętości ziaren.

P = (l-^-)-100   [%] P

Jamistość (j) – udział objętości  wolnych przestrzeni międzyziarnowych w całkowitej objętości kruszywa (określa się ją w stanie luźnym lub zagęszczonym).

Szczelność (s) – udział objętości ziaren kruszywa wraz z porami wewnętrznymi w całkowitej objętości kruszywa (określa się ją w stanie luźnym lub zagęszczonym).

s = •£*-. 100   [%]

Wilgotność – procentowa zawartość wody w masie kruszywa możliwa do usunięcia w

procesie suszenia w temperaturze 105 – 110 °C. Nasiąkliwość – procentowa zawartość wody w masie kruszywa w stanie pełnego nasycenia to znaczy kruszywo zawiera maksymalną ilość wody w porach ziaren i w przestrzeniach międzyziarnowych. Wodożądność – ilość wody potrzebna do otulenia ziaren znajdujących się w l kg kruszywa, aby uzyskać założoną konsystencję [dm3/kg].

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com