fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wapno z wodą

Wapno i wodę miesza się przy pomocy aparatu wstrząsając je. W kolejnym etapie co 30 sekund od momentu nasypania wapna do wody zapisuje się temperaturę, aż do momentu jej maksymalnej wartości i chwili, gdy zacznie spadać. Czas jaki upływa od momentu zetknięcia się wapna z wodą do początkowego spadku najwyższej osiągniętej temperatury nazywa się szybkością gaszenia wapna. Każda z próbek musi mieć wykonane po dwa oznaczenia. Nie mogą się one między sobą różnić o więcej niż 1 minutę. Jeżeli mamy do czynienia z większymi rozrzutami wyników, takie badanie wykonuje się jeszcze raz (uprawnienia budowlane).

Wapno z wodą
Wapno z wodą

Badania związane z wytrzymałością

Badanie wytrzymałości na ściskanie oraz zginanie jest takie same, jak badania próbek z cementowej zaprawy (testy uprawnienia budowlane). Obliczając miarodajną średnią związaną z wytrzymałością, dopuszczalne odchylenia wyników to 20% przy obliczaniu zginania i 10% przy ściskaniu. Ogólna wytrzymałość wapiennej zaprawy walcowej albo kostkowej jest dużo mniejsza niż wytrzymałość cegły. Jednak zaprawa stosowana do spoin w murze jest bardziej wytrzymała, ponieważ duże powierzchnie związane z naciskiem cegieł ograniczają jej poprzeczne odkształcenia. Zaprawa jest ujęta w tzw. obręcz, podobnie zresztą jak woda, która znajduje się pod tłokiem w cylindrze. W związku z tym wytrzymałość murów na wapiennej zaprawie nie jest taka sama jak wytrzymałość kostkowej zaprawy, ale ma ona średnią wartość pomiędzy wytrzymałością zaprawy i cegły.

Wytrzymałościowe cechy wapna

Wytrzymałościowe cechy wapna nie obejmuje się technicznymi warunkami odbioru albo wymaganiami zawartych w normach. Jest to związane z tym, że jakość wapna określa się stosując analizę chemiczną, wydajności i czasu gaszenia. Dodatkowo wykonywanie badań podczas długiego czasu jaki jest potrzebny na dojrzewanie próbek jest bardzo kłopotliwe. Jednak w niektórych przypadkach przeprowadza się badanie wytrzymałościowych cech (program egzamin uprawnienia 2021). Jest ono przeprowadzane na normowych beleczkach, które mają wymiary 4x4x1 cm. Wykonuje sie je z wapiennej zaprawy 1:3 i mają konsystencje „7” wg. pomiarowego normowego stożka. W tym celu używa się 200 gram wapna, 200 gram drobnego normowego piasku oraz 4000 gram grubego. Chcąc oznaczyć ilość wodę trzeba zrobić to drogą prób.

Zalety i wady wapna stosowanego jako spoiwo

Wapno ma następujące zalety, które korzystnie wpływają na jego użytkowanie (programy do uprawnień budowlanych). Posiada zdolność do nadawania zaprawie dobrego stopnia urabialności i zdolność do chemicznego łączenia się z różnego typu domieszkami, np. mielonymi żużlami, hydraulanymi itp. Wapno tworzy z piaskiem wapniowe krzemienie w temperaturze 150-HB 200 °C, w nasyconym środowisku parą. Jednak wapno wykazuje także pewne wady. Przede wszystkim posiada on niską wytrzymałość oraz nie jest odporne na oddziaływanie wody. Dodatkową wadą jest duże zużywanie paliwa podczas procesu wypalania wapna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com