fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Niewątpliwie, warto sięgnąć do przepisów, aby mieć pewność, czy praktyka zawodowa będzie uznana. Przepisy dotyczące praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane znajdują się w Rozporządzeniu. To Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Są to przepisy z maja 2019 roku (program egzamin uprawnienia 2020). To właściwa izba architektów lub inżynierów budownictwa dokonuje kwalifikacji praktyki zawodowej. Bez wątpienia, aby praktyka zawodowa została uznana, warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić. Przede wszystkim ww. praktykę musi potwierdzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem samorządu zawodowego.

Zakres praktyki zawodowej

Istotnie, zakres praktyki zawodowej musi pokrywać się z zakresem wybranej specjalności uprawnień budowlanych przez kandydata (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Ważnym aspektem jest fakt, iż izba może zaakceptować praktykę zawodową kandydata, który skończyła trzeci rok studiów. Jednak warunkiem koniecznym jest potwierdzenie jej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i należącą do izby.

Praktyka zawodowa na budowie

Istotnie należy przyznać, że praktyka zawodowa na budowie wiąże się z wykonywaniem wielu prac. Jedną z nich jest wykonywanie czynności na terenie budowy (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Fachowa ocena zjawisk lub samodzielne rozwiązywanie zagadnień techniczno-organizacyjnych są tutaj konieczne. Zagadnienia architektoniczne wykonywane w jednostkach samorządu terytorialnego również się do tego zaliczają. Samorządy te wykonują zadania zarządcy drogi publicznej, bądź w urzędach obsługujących organy administracji rządowej.

Kolejna praca wiąże się z czynnościami inspekcyjno-kontrolnymi przeprowadzanymi w urzędach, które obsługują organy nadzoru budowlanego.

Warto również wspomnieć o pracach wykonywanych u zarządcy infrastruktury kolejowej (uprawnienia budowlane – egzamin). Jak również w podmiotach, które odpowiadają za utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Wymagają one samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i techniczno-organizacyjnych. Jak również konieczności fachowej oceny zjawisk i stanu technicznego budowli oraz urządzeń budowlanych.

Jak liczyć czas praktyki zawodowej?

Godnym uwagi jest fakt, iż w każdym z ww. przypadków jeden rok praktyki zawodowej oznacza dwa lata wykonywania wspomnianych czynności. Istotnie, odbyta praktyka zawodowa jest potwierdzana zaświadczeniem wydanym przez jednostkę, w której ją odbyto. Istotnie taki dokument musi zawierać wykaz robót i obiektów budowlanych, przy których pracował praktykant.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com