fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Brak dostępu powietrza

Jak twierdzi B. Bukowski, brak dostępu powietrza po zasypaniu ubitą ziemią, prowadzi do wyraźnego obniżenia wytrzymałości betonu. Spowodowane jest to niewykorzystaniem do celów twórczych i wytrzymałościowych, zjawiska karbonizacji uwolnionego wapna w stwardniałym zaczynie dwutlenkiem węgla z powietrza oraz problemami z schnięciem i krystalizacją gelu. (uprawnienia budowlane elektryczne)

Uszkodzenia betonu
Uszkodzenia betonu

Mróz i chłód

Niekorzystna pogoda i minusowe temperatury, powodują zatrzymanie procesów uwodnienia cementu. Przez to znacznie wydłuża się czas osiągnięcia przez beton wytrzymałości pozwalającej na rozdeskowanie konstrukcji lub późniejszej jej eksploatacji. Wszystko to sprawia, że opóźnia się tempo robót na budowie. Mrozy również działają niekorzystnie. W świeżym, zastygającym betonie, powodują poważne szkody. Najgorsze są ujemne temperatury, które występują na przemian z odwilżą. Przy plusowych temperaturach bowiem, następuje tężenie betonu. Z kolei, w czasie mrozu, zamarzająca w betonie woda zwiększa swą objętość. Tym samym rozsadza beton i obniża jego spoistość. (uprawnienia budowlane testy program)

Zamarznięcie betonu

Zamarznięcie betonu ułożonego w deskowaniu przed stwardnieniem wpływa negatywnie na wytrzymałość. Szkodliwość ta może być różna zależnie od tego, w jakiej fazie tężenia, beton zamarzł. Najgorsze jest zamarzanie betonu podczas wiązania i na początku twardnienia betonu, kiedy zamarzająca woda przyczynia się do spulchnienia zagęszczonej mieszanki betonowej oraz niszczy wiązania strukturalne. (uprawnienia budowlane egzamin ustny)

Jest to tak ważne, dlatego, że nawet po ustaniu mrozów, ziarna znajdujące się w mieszance, nie wracają do początkowego położenia. Powodem tego są duże opory tarcia, kiedy to beton pozostaje silnie kruchy i porowaty. Beton taki jako materiał konstrukcyjny, okazuje się być w tym momencie zupełnie nieprzydatny. Działanie mrozu na beton nie wywołuje ujemnych skutków dopiero po osiągnięciu przez niego odporności na działanie mrozu. Wiąże się to z nabyciem przez beton zalecanej wytrzymałości na ścisk. Beton doprowadzony do tego momentu stwardnienia, jest w stanie nabyć taką odporność dopiero po upływie powyżej 18 godzin przy tężeniu w temperaturze t =4 18 stopni. Konieczne jest wtedy izolowanie betonu od dostępu wilgoci z zewnątrz lub doprowadzanie do wytrzymałości na ucisk o wartości 50-100 kG/cm’ (uprawnienia architektoniczne).

Zmiany temperatur

Nagłe zmiany w temperaturze na zewnątrz, powodują w betonie naprężenia termiczne, które czasami prowadzą do powstania rys i pęknięć termicznych. Ma to zazwyczaj miejsce przy masywnych elementach. Współczynnik dyfuzji temperatury w betonie a/ ma wartość ok. 3- 10~3 m2/godz. Ma to powolny wpływ na wyrównywanie się temperatur. Wszystkie te czynniki prowadzą do powstawania dużych różnic temperatur przy powierzchni elementów i połączonych z nimi naprężeń. W przypadku betonu, który wolno spoczywa i nie jest utwardzony, taki nagły spadek temperatur na zewnątrz, powoduje rozciąganie się wierzchnich warstw betonu (uprawnienia budowlane przepisy).

W przypadku dużego nasłonecznienia, a więc w momencie nagłego wzrostu temperatury, wnętrze elementu betonowego, ulega rozciągnięciu. W tym momencie, kiedy to zakończenia elementu nie mają swobody w odkształcaniu się, nowo powstałe, rozciągające się naprężenia są znacznie większe i nierzadko doprowadzają do pęknięć w betonie. W początkowym okresie ściągania się betonu, definicja naprężeń termicznych nabiera dużego znaczenia z uwagi na ogrzewanie się betonów, w wyniku ciepła uwadniania cementów. Wnętrza masywów betonowych dużych rozmiarów przypominają warunkami sposoby tężenia zbliżone do adiabatycznych. Tutaj samo ogrzanie może wynosić nawet 48 stopni Celsjusza. Z kolei, w powierzchniowych warstwach betonu panują warunki izotermiczne. Oznacza to, że wytwarzające się ciepło hydratacji jest natychmiast oddawane otoczeniu. Rysy a także pęknięcia, wytworzone przez naprężenia termiczne, tworzą się najczęściej pomiędzy 1 i 5 dniem tężenia. Częściej ma to miejsce jesienią niż inną porą roku, ponieważ wewnątrz masy betonowej znajdują się większe różnice temperatur. Tego rodzaju pęknięcia wynoszą czasami nawet jeden metr głębokości. (uprawnienia budowlane egzamin)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com