fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia sanitarne i ich charakterystyka

Uprawnienia sanitarne, czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Uzyskują je inżynierowie z odpowiednim wykształceniem, którzy zdali specjalistyczne egzaminy z przepisów prawa oraz praktyki zawodowej. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia sanitarne
Uprawnienia sanitarne

Zakres uprawnień sanitarnych

Wyróżniamy uprawnienia sanitarne bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie. W przypadku uprawnień sanitarnych bez ograniczeń, uprawniają one posiadacza do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi. Dotyczy to obiektów takich jak sieci i instalacje wentylacyjne, sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie dotyczą projektowania i kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu takiej instalacji jak:  cieplnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i instalowania tych urządzeń do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m sześciennych. (program na uprawnienia architektoniczne)

Oczywiście uprawnienia te wymagają posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odpowiedniej praktyki zawodowej. Wymagane jest również ukończenie jednego kierunków studiów drugiego stopnia. Może to być inżynieria gazownicza, inżynieria naftowa, inżynieria środowiskowa, wiertnictwo nafty i gazu, energetyka. (testy 2019 uprawnienia)

Uprawnienia w specjalności instalacja sanitarna należy do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.   Gdy uzyskamy już uprawnienia, musimy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów. Samorząd ten zrzesza wszystkie osoby z uprawnieniami budowlanymi. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Za zdobyciem uprawnień sanitarnych oczywiście wiążą się koszty administracyjne. W zależności od uprawnień, koszty te kształtują się od 1600 do 2200 zł. Ze sprawowaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie np. jako projektant, kierownik czy inspektor obiektów i sieci sanitarnych konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości prawie 500 zł. Jest to opłata przeznaczona na składki członkowskiej oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com