fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Charakteryzacja egzaminu na uprawnienia budowlane

Egzamin jest jednym z ostatnich etapów procesu zdobywania uprawnień budowlanych. Odbywa się on dwa razy w roku – w sesji letniej oraz w sesji zimowej. Termin części pisemnej egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane wyznacza Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. Data i godzina przeprowadzenia testu pisemnego będzie identyczna dla każdego z okręgów komisji kwalifikacyjnej. Termin musi dotrzeć do wiadomości publicznej przynajmniej na 90 dni przed zaplanowaną datą egzaminu. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Forma podania terminu egzaminu na uprawnienia budowlane go wiadomości publicznej

Forma podania terminu egzaminu na uprawnienia budowlane do wiadomości publicznej jest tak naprawdę zależna od danej okręgowej izby samorządu zawodowego. Kandydat zostanie jednak powiadomiony specjalnie do niego zaadresowanym listem poleconym. Określona została również data, do jakiej list ten ma zostać dostarczony. Doręczenie listu musi nastąpić nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu pisemnego.

Po otrzymaniu terminu egzaminu, kandydat musi dopełnić jeszcze kilku niezbędnych formalności. Jest to między innymi dostarczenie w ręce komisji wybranych przez kandydata prac projektowych. Prace te wybiera się spośród wszystkich projektów, które kandydat wykonał w czasie swojej praktyki zawodowej. ( program na uprawnienia budowlane )

Skład zespołu egzaminacyjnego

W składzie zespołu egzaminacyjnego musi znaleźć się od 3 do 5 osób. Spośród wybranych należy wskazać sekretarza, który sporządzi protokół z procesu kwalifikacyjnego.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, które posiadają uprawnienia budowlane. Jedną kopię każdej wydanej decyzji wysyła się do okręgowej izby inżynierów. (uprawnienia budowlane)

Druga kopia natomiast trafia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Należy dołączyć do niej również kwestionariusz osobowy. Zabieg ten ma na celu umożliwienie administracji okręgowej izby inżynierów budownictwa wpisanie decyzji do rejestru centralnego. (testy 2020 uprawnienia)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.