fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Umocnienie kolejowych nasypów w Polsce

Na obszarze Polski często konieczne staje się wzmocnienie naprawianych albo modernizowanych kolejowych nasypów. Prace związane z rekonstrukcją nasypów, jakie już istnieją rzadko się spotyka, ponieważ występują bardziej pilne zadania i wymóg związany z utrzymaniem kolejowego ruchu na jednym torze. Chcąc poprawić skuteczność ziemnej budowli stosuje się wzmacniające podpory. Jednak takie działania zajmują dodatkowy teren, co czasami na odcinkach jest niemożliwe, albo wiąże się z dużymi kosztami. Na skarpie nasypu wykorzystane kotwy, stalowe ścianki albo wzmacniające pale bardzo dobrze wpłyną na stateczność nasypu. Jednak nie spowoduje to zredukowania pionowych osiadań podłoża, jakie jest ściśliwe. Rozwiązaniem w tym wypadku może być użycie technologii, która jest coraz bardziej popularna. Taką technologią jest zastosowanie wzmocnienia kolumnowego np. kolumnami DSM. (uprawnienia budowlane 2022)  

Umocnienie kolejowych nasypów w Polsce
Umocnienie kolejowych nasypów w Polsce

Budowlany sprzęt na kolejowy nasyp

Ciężki rodzaj budowlanego sprzętu na kolejowym nasypie, który posiada niskie wytrzymałościowe parametry stanowi dla niego spore obciążenie. Wykonując dodatkowo pracę na krawędzi skarp powstaje tu duże ryzyko związane z obsunięciem się jej oraz z utraceniem stateczności. W projektach powinno rozpatrzeć także problem związany z tym, jak wpływa zastosowanie wibracyjnych metod w celu wzmocnienia podtorza na zagrożenie związane z bezpieczeństwem podczas przejazdu pociągu. Warto pamiętać, że nie każda z metod ma uniwersalny charakter. Nie można stosować ich w związku z tym w każdych gruntowo – wodnych warunkach.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Modernizowanie podtorza

Modernizując podtorze ma się na celu to, aby osiągało wyższe parametry związane z prędkością przejazdową.  (uprawnienia budowlane kontakt)  Patrząc na to pod formalnym kątem jest możliwość dokonania pominięcia w analizie drugiego granicznego stanu. Wiąże się to z brakiem jakichkolwiek wytycznych odnośnie wpływu, jaki ma prędkość przejazdu na obciążenie oraz przyjęty obliczeniowy schemat. W projektach nie weryfikuje się wewnętrznych sił w sztywnych wzmocnieniowych elementach o typie betonowych kolumn, które mają znikomy poziom wytrzymałości związanej z rozciąganiem. Podczas wzmacniania podtorza kolumnami prace projektowe ogranicza się do wykonania uproszczonych obliczeń stateczności we wzmocnionym podtorzu. W projektach często brakuje także przeprowadzenia analizy samej fazy związanej z realizacją wzmocnienia oraz wpływu prowadzonych prac na kolejową linię, jaka jest sąsiadująca.  (uprawnienia budowlane program) 

Pogorszenie mechanicznych parametrów

Podczas wykonywania projektu trzeba koniecznie przeprowadzić analizę związaną z ryzykiem wystąpienia zjawiska, polegającego na pogorszeniu się parametrów mechanicznych oraz odkształceniowych. Normy, jakie obowiązują na terenie Polski oraz wytyczne odnośnie projektowania kolejowego podtorza i wzmacniania pod nim podłoża są ogólnikowe. To powoduje pozostawienie dużej projektowej dowolności. Prace związane ze wzmocnieniem kolejowego podtorza to złożone zagadnienie i od projektantów może ono wymagać poszerzenia analiz poza standardy, jakie są dostępne. Plastyczne odkształcenia, ścinające czy wibracje i dynamiczne efekty intensyfikują się w słabych rodzajach gruntów i wiąże się je bezpośrednio z przejazdem kolei i jej prędkością, oraz z wysokością danego nasypu. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com