fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Tradycyjne udoskonalone budownictwo

Aby zmniejszyć pracochłonność oraz przyspieszyć pracę na budowie wprowadza się udoskonalenia w konstrukcjach tradycyjnych oraz w wykonawczych metodach. Dotyczy to głównie budynków o małej kubaturze, które są lokalizacyjnie rozproszone. Takie budynki powstają w oddaleniu od prefabrykacyjnych baz, wykonywane są indywidulanie albo przez niższego rzędu przedsiębiorstwa, które nie posiadają ciężkich sprzętów budowlanych (uprawnienia budowlane).

Tradycyjne udoskonalone budownictwo
Tradycyjne udoskonalone budownictwo

Usprawnienia dotyczące wykonawstwa na budowie

Główne usprawnienia mają na celu wyeliminowanie tradycyjnych ceglanych murów, które wymagają pracochłonnych murowych i tynkowych robót. Dąży się do wykorzystywania lżejszych ściennych konstrukcji stropowych. Do plusów takich konstrukcji możemy zaliczyć mniejsze koszty związane z transportem, szybszy proces wysychania materiałów oraz krótszy czas oddania budynku do użytku. W projektowaniu powinno wykorzystywać się masowo produkowane stypizowane prefabrykaty (testy 2021 uprawnienia). Jeżeli mamy do czynienia z dużą budową tego samego typu, na miejscu powinno się zorganizować miejsce na produkcję ściennych albo stropowych elementów. Często na placu budowlanym organizuje się także produkcję „dylowych” prefabrykatów stropowych oraz elementów schodowych klatek w podziale na drobne części. Przy podejmowaniu decyzji o prefabrykacji na miejscu budowy bierze się pod uwagę opłacalność, przy korzystaniu z miejscowych materiałów.

Czy można stosować tworzywo gipsowe ?

Zastosowanie w wyżej wymienionych elementach gipsowego tworzywa jest dobrym rozwiązaniem, ze względu na materiałowe ujednolicenie, jak i powierzchnie beztynkowe. W odwrotnej sytuacji byłoby podobnie. Projektowanie ścian działowych oraz stropów, wymagające tynkowania, zniwelowałoby korzyści płynące z zastosowania beztynkowych ścian. Budynki o tradycyjnych konstrukcjach, które są udoskonalone, nie różnią się wiele od metod tradycyjnych. Charakteryzuje je jednak to, że zostaje wprowadzony techniczny postęp podczas prac (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Jakie budynki obejmuje się procesem udoskonalania?

Przede wszystkim proces udoskonalania obejmuje budynki mieszkaniowe, szkoły, budynki rolnicze, handlowe, usługowe i wiele innych. Taki rodzaj budynków pomimo małej koncentracji na danym terenie, w skali krajowej jest ich bardzo wiele. Z tego względu projekty należy stypizować i wprowadzić prostsze formy wykonawcze. Dużemu zróżnicowaniu w budownictwie, które może być objęte udoskonalaniem odpowiadają koncepcje konstrukcyjne, układy, metody wykonawcze oraz materiałowe rozwiązania. Najniższą z form uprzemysłowienia jest zastosowanie portatywnych elementów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Są to elementy, które nie wymagają podczas montażu sprzętu. Wyższa forma uprzemysłowienia polega na stosowaniu ciężkich prefabrykatów maksymalnie 500-f-600-kG, wymagających podczas montażu lekkich sprzętów, najczęściej samojezdnych. Taki rodzaj sprzętu pomaga przetransportować prefabrykaty z jednej na drugą budowę. Tego rodzaju prefabrykaty nazywa się zazwyczaj prefabrykatami dylowymi, drobnymi albo średniowymiarowymi.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.