fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Studzienka z rur betonowych o średnicy 1 m stosuje się wtedy, kiedy ujęcie wody znajduje się w rowach bocznych do kolektora bądź studni chłonnej. Należy ją zapuścić w skarpę przekopu (uprawnienia budowlane). Na swojej wysokości łączą się one:

– z jednej strony przelewem, który jest wytworzony w korycie betonowym, który jest wmontowany na odcinku rowu bocznego,

– z drugiej strony z przykanalikową rurą ceramiczną lub betonową, której zadaniem jest odprowadzanie wody do kolektora studni chłonnej, którą zakłada się poniżej poziomu dna rowu.

Elementy betonowe oraz poduszkę betonową produkuje się wyłącznie z betonu marki 170. Umieszcza się je na dnie studzienki. Otwór wylotowy, który biegnie z koryta do studzienki, jest osłonięty kratą. Krata ta jest wykonana z 9 prętów i ma kształt prostokąta o wymiarach 40×12 cm. Jej długość wynosi 500 mm.

Odprowadzanie wody do deszczowego ciągu kanalizacyjnego

Odprowadzanie wody do deszczowego ciągu kanalizacyjnego

Wodę do deszczowego ciągu kanalizacyjnego można odprowadzać poprzez studnię z rowów pobocznych. W takiej sytuacji studnia ma przekrój prostokątny. Wykonuje się ją najczęściej z wylewanego betonu marki 140. Jednak jej dolna poduszka betonowa wykonana jest najczęściej z betonu marki 90 (program uprawnienia budowlane).

Studzienki rewizyjne

Betonowe studzienki rewizyjne zakłada się, aby:

– kontrolować urządzenia drenarskie, które odwadniają podłoże i podtorze kolejowe,

– oczyścić okresowo podłoże i podtorze kolejowe.

Umieszcza się je co 50-75 m we wszystkich punktach załomu profilu drenażu. Takie studzienki najczęściej mają kształt kwadratu albo są okrągłe.

Żelbetowa studzienka okrągła

Żelbetowa studzienka okrągła zbudowana jest przede wszystkim z kręgów betonowych, które są zbrojone prętami. Wykorzystuje się do tego cement marki 130, a ścianka ma grubość 7-10 cm. Z kolei dolna płyta studzienki, która jest jednocześnie podstawą, powinna mieć grubość 20 cm i wykonuje się ją z betonu marki 90. Z kolei dno studzienki zakłada się najczęściej ok. 40 cm poniżej rur drenarskich. Dzięki temu zabiegowi można uzyskać osadnik dla części, które zawiesza się w przepływającej wodzie (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane).

Syfony

Syfony znajdują zastosowanie wtedy, kiedy:

– konieczne jest przepuszczanie wody pod torem,

– przepuszczany ciek lub rów umieszcza się na poziomie podtorza bądź trochę wyżej.

W skład syfonu wchodzą dwie pionowe studnie, które są szczelne. Robi się je z kręgów betonowych bądź żelbetowych. Łączą się one z ciekami bądź rowami poprzez ich obmurowane końce. Studzienką osadową jest dolna część studzienki.

Obie studnie, które znajdują się pod torowiskiem, łączy się ze sobą przy wykorzystaniu rury azbestowo-cementowej bądź betonowej. Układa się je na podłożu betonowym, który wykonany jest z betonu marki 90. Umieszcza się je na głębokości, która nie jest mniejsza od głębokości przemarzania (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com