fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Aktualne wymagania techniczne, którym pod względem jakości powinien odpowiadać beton zwykły, dotyczą przede wszystkim jego średniej wytrzymałości. W związku dzięki badaniom średniej próbki laboratoryjnej można sprawdzić zgodność wyprodukowanej partii betonu z wymaganiami technicznymi (pytania na egzamin ustny do uprawnień). W tym przypadku partią betonu jest ilość jednego betonu, który jest przeznaczony do jednorazowego odbioru. Z kolei średnią próbką laboratoryjną jest liczba próbek, która:

– reprezentuje badaną partię betonu pod kątem wytrzymałości,

– jest przeznaczona do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,

– jest przechowywana w sposób, który pozwala na zabezpieczenie porównywalności wyników.

Należy jednak pamiętać o tym, że wynik oszacowania wytrzymałości średniej próbki laboratoryjnej może być obarczony błędem systematycznym. Jednocześnie zawsze jest on obarczony błędem przypadkowym.

Usunięcie błędu systematycznego jest zagadnieniem techniki pomiarów. Średni błąd przypadkowy zależy przede wszystkim od:

a) stopnia niejednorodności badanego betonu,

b) liczby pobranych próbek jednostkowych.

Średnia wytrzymałość betonu zwykłego
Średnia wytrzymałość betonu zwykłego

Liczbę pobranych próbek jednostkowych dobiera się odpowiednio do wymaganej precyzji badania. Jest to konieczne z uwagi na względy techniczne czy gospodarcze (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Liczba serii próbek

W polskiej normie PN-63/B-06250 „Beton zwykły”, która aktualnie obowiązuje, znajdują się informacje, które mówią o:

– wielkości dopuszczalnej partii betonu,

– liczbie serii próbek, które są konieczne do określenia wytrzymałości betonu.

Liczba serii próbek zależy przede wszystkim od rodzaju budowli i konstrukcji. W przypadku konstrukcji przy robotach bez naparzania betonu potrzebne są 1-3 próbki. Z kolei w przypadku konstrukcji przy robotach z naparzaniem należy pobrać 4 próbki.

Każda seria złożona jest z minimum 3 próbek. Wykonuje się je w tym samym momencie z betonu, który pobrano z tego samego zarobu bądź tej samej zawartości pojemnika.

Obliczanie wytrzymałości betonu

Wytrzymałość betonu należy obliczyć z dokładnością do 1 kg/cm2. Jest to średnia wartość wyników zgniatania wszystkich próbek z serii (uprawnienia architektoniczne – egzamin). Podczas obliczania średniej należy odrzucić próbki, które charakteryzują się wytrzymałością, która jest niższa lub wyższa o 20% od średniej wartości.

Średnia wartość wytrzymałości serii próbek jest potrzebna po to, żeby móc oszacować średnią rzeczywistą wytrzymałość betonu w partii.

Opisanej metody oceny jakości betonu nie można zastosować w sytuacji, kiedy konieczne jest spełnienie wymagań technicznych przez daną partię betonu w każdej jej części składowej.

Kontrola jakości betonu

W projektach nowych norm, które opracowywane są w ramach RWPG oraz CEB (Komitet Europejski Betonu) i FIP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Sprężonych) można znaleźć szereg istotnych i nowych elementów, które mają wpływ na zagadnienie kontroli jakości betonu. Zasadniczym podejściem jest szacowanie jakości na podstawie dolnej granicznej wytrzymałości betonu w partii.

W przypadku takiego podejścia partię betonu, której wadliwość mieści się w przedziale ustalonej wadliwości dopuszczalnej, uważa się za zgodną z wymaganiami technicznymi. W innej sytuacji jest ona niezgodna z wymaganiami technicznymi (uprawnienia architektoniczne).

Wadliwością partii określa się procent prawdopodobieństwa zaistnienia wytrzymałości niższej od przyjętej za dopuszczalną w partii betonu wartość. Wartość dopuszczalną można określić w sytuacji, kiedy znany jest rozkład tej wytrzymałości w partii betonu.

Liczbę 3 próbek w serii, które wymaga norma PN-63/B-06250 i która ma pomóc w porównawczym określeniu średniej wytrzymałości, nie zawsze uznaje się za reprezentatywną w badaniach laboratoryjnych czy przy kontroli technicznej.

Dzięki rozkładowi t-Studenta można określić liczbę próbek, która pozwala w naukowy sposób oszacować wytrzymałość betonu. Aby móc określić liczbę niezbędnych próbek, ważne jest, żeby przyjąć tolerancję (dokładność) wyznaczanej charakterystyki, a także ustalić poziom istotności. Minimalne liczby próbek oblicza się za pomocą tablicy wartości t i rozkładu Studenta. Należy przyjąć 10% tolerancji średniej wytrzymałości dla różnych przedziałów ufności.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com