fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Solidarność i etyka w pracy inżynierów

Stowarzyszonych uczestników zawodowego samorządu inżynierów obowiązuje kodeks zawodowej etyki. Uczestnicy powinni ufać pracy wykonywanej przez każdego z nich. Każda krytyczna opinia powinna być przekazana w kulturalny sposób. Członek izby zachowuje się kulturalnie i życzliwie dla innych uczestników i szanuje inne zawody techniczne i wstępujące specjalności zawodowe, wykorzystywać zasadę zaufania ograniczonego.(program uprawnienia budowlane)

Powinien zgodnie współpracować z reprezentantami innych zawodów. Udziela im rad i pomocy w zakresie własnego doświadczenia.

Każdy z członków izby zobligowany jest do wsparcia i dbania o rozwój zawodowy swoich partnerów i młodszych pracowników. W procesach budowlanych pełni funkcję kierowniczą i powinien umieć zaprezentować swoją wiedzę i doświadczenie pracownikom.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane) Dba o satysfakcjonujący poziom umiejętności zawodowych pracowników. Każde z działań wpływające na szkodę i umniejszanie w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników jest charakteryzowane jako nieetyczne.

Problematyczne kwestie

Każde wątpliwości związane z działalnością powinny być rozstrzygane między członkami izby. Wszystkie działania mające na celu obniżenie zaufania i uwłaczające autorytetowi zawodu powinny być jawne. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

 Członkowie izby zobligowani są do obiektywizmu dla opinii i ekspertyz innych członków. Zobowiązania są do poszanowania praw autorskich i zachowania lojalności dla pozostałych członków. Kodeks etyki zawodowej wymaga od członków udzielania wzajemnej pomocy i rad dla wszystkich spraw zawodowych, jeśli nie kolidują one z podmiotem, który wykonuje dane czynności.(akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.