fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Solidarność i etyka w pracy inżynierów

Stowarzyszonych uczestników zawodowego samorządu inżynierów obowiązuje kodeks zawodowej etyki. Uczestnicy powinni ufać pracy wykonywanej przez każdego z nich. Każda krytyczna opinia powinna być przekazana w kulturalny sposób. Członek izby zachowuje się kulturalnie i życzliwie dla innych uczestników i szanuje inne zawody techniczne i wstępujące specjalności zawodowe, wykorzystywać zasadę zaufania ograniczonego.(program uprawnienia budowlane)

Powinien zgodnie współpracować z reprezentantami innych zawodów. Udziela im rad i pomocy w zakresie własnego doświadczenia.

Każdy z członków izby zobligowany jest do wsparcia i dbania o rozwój zawodowy swoich partnerów i młodszych pracowników. W procesach budowlanych pełni funkcję kierowniczą i powinien umieć zaprezentować swoją wiedzę i doświadczenie pracownikom.(egzamin ustny na uprawnienia budowlane) Dba o satysfakcjonujący poziom umiejętności zawodowych pracowników. Każde z działań wpływające na szkodę i umniejszanie w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych pracowników jest charakteryzowane jako nieetyczne.

Problematyczne kwestie

Każde wątpliwości związane z działalnością powinny być rozstrzygane między członkami izby. Wszystkie działania mające na celu obniżenie zaufania i uwłaczające autorytetowi zawodu powinny być jawne. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

 Członkowie izby zobligowani są do obiektywizmu dla opinii i ekspertyz innych członków. Zobowiązania są do poszanowania praw autorskich i zachowania lojalności dla pozostałych członków. Kodeks etyki zawodowej wymaga od członków udzielania wzajemnej pomocy i rad dla wszystkich spraw zawodowych, jeśli nie kolidują one z podmiotem, który wykonuje dane czynności.(akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.