fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Typy magazynów

Patrząc na użyteczność, kategoryzuje się takie typy składowisk:

-cementu w workach,

-cementu luzem, czyli silosy, (uprawnienia budowlane kontakt)

-wapna palonego, złączone zwykle z dołami do gaszenia wapna,

-rozbieżnych tworzyw budowlanych,

-maszyn i ubrań ochronnych i tworzyw elektrotechnicznych – ogrzewane, zamknięte,

-urządzeń i sprzętów zaopatrzenia technicznego – zamknięte, oddzielone od składowisk tworzyw i wyrobów budowlanych,

-tworzyw łatwo palnych – odosobnione od reszty budynków.

Składowiska
Składowiska

Na obiektach niewielkich i niedużych poleca się rozdzielanie składowisk w jednym obiekcie z pamiętaniem o regułach przeciwpożarowych. Rozplanowanie magazynów i przechowywalni na miejscu budowy musi równać się takim regułom:

-każde przechowywalnie i składowiska muszą zostać rozmieszczone blisko jezdni kołowych oraz kolejowych,

-odstępy punktu magazynowania do unoszonej budowli muszą zostać jak najbardziej krótkie, (uprawnienia budowlane 2021)

-warto kierować się do dowożenia możliwie największej liczby tworzyw masowych od razu do wznoszonych obiektów, unikając po drodze przeładowywania,

-tworzywa wybrane do umieszczania muszą zostać rozłożone blisko budynku w takiej kolejności, w jakiej będą wykorzystywane, najlepiej jak najbliżej punktu wykorzystania,

-tworzywa do obiektów podziemnych, muszą być rozstawione wzdłuż obwodu budynku, możliwie w niedużych odstępach od punktu wbudowania.

Tymczasowe budynki

Budynki do składowania zamknięte wliczają się do tymczasowych budynków zagospodarowania miejsca budowy. Muszą one spełniać reguły bhp i sanitarne, ustalone przez organ państwowy nadzoru budowlanego. Domki przewoźne na niewielki magazyn podręczny, da się dowolnie zestawiać do potrzebnej rosłości patrząc na wymagania. Odpowiednie warunki trzeba zachować podczas budowania magazynów tworzyw łatwo palnych, jakie da się zrobić nad ziemią, zagłębione oraz pod ziemią. Odstępy wśród stałymi budynkami a magazynami muszą być widoczne. (uprawnienia budowlane program)

Jezdnie

Jak na obszarze budowy planuje się zrobić stałe jezdnie, warto je zrobić jako pierwsze, aby wykorzystać je podczas budowania. Dla pozbycia się deformacji ich powierzchni podczas budowania, poleca się robić je tylko po skończeniu prac budowlano-montażowych. Jezdnie tymczasowe robi się jedynie na trasach, na jakich nie planuje się dróg stałych. Sieci prowizoryczne robi się ze stalowych czy żeliwnych rur rozmieszczanych w ziemi na głębokość od 0.3 do 0.5m ,jak prac są robione tylko  lato. Jeśli jednak planuje się robić prace też w zimę, siec wodociągowa musi zostać rozmieszczona na głębokości 1-1.2m. (akty prawne uprawnienia budowlane) W sytuacji gdy trzeba zrobić sieci na mniejszych wgłębieniach, warto rury ocieplić dla ochrony przed marznięciem. Poza przewodami robione są na sieciach wodociągowych też zasuwy, odpowietrzniki, osadniki, hydranty, wodomierze czy studzienki. (program egzaminu na uprawnienia)

Magazynowanie tworzyw

Większość tworzyw czy materiałów składowana bywa na budowie na otwartych placach czy pod wiatą. Dla ochrony tworzyw składowanych na placach czy pod wiatą, by się nie deformowały i nie rozsypywały, warto zrobić zasieki i określać liczbę tworzyw, jaką da się ułożyć w danym zasieku. Jedynie niektóre tworzywa, a szczególnie wyroby, potrzebują składowania w zamkniętych składowiskach. Do tego do trzymania niektórych tworzyw sypkich, korzysta się z odpowiednich do tego silosów. Każde składowisko tymczasowe robi się wedle planów. Patrząc na organizację i przebieg, fabryki i składowiska rozdziela się na wielobranżowe, podręczne oraz jednobranżowe. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com