fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Składowiska odpadów w Polsce

Krajowy plan gospodarki odpadami z 2010 roku zawiera ważny załącznik. W załączniku tym znajduje się wykaz składowisk odpadów, które nie są zaliczane do niebezpiecznych. Na składowiskach tych składuje się odpady komunalne. W załączniku wyszczególnionych jest  764 składowiska odpadów.  Jest to stan na koniec  2005 r. Wszystkie te składowiska powinny posiadać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. Pozwolenie to jest niejako licencją na składowanie odpadów w określonym miejscu.

Pozwolenie na składowanie odpadów

Konieczność posiadania licencji na składowanie odpadów komunalnych uzależniona jest od rodzaju i skali prowadzonej działalności. To jest bowiem ściśle związane z możliwością zanieczyszczenia środowiska lub jego poszczególnych elementów przyrodniczych.Licencja obowiązuje na składowanie wszystkich odpadów. Wyłącza się jednak składowanie odpadów obojętnych, o zdolności gromadzenia ponad 10 ton odpadów na dobę lub o ogólnej pojemności ponad 25 tys. ton.

Wnioskodawca

Pozwolenie zintegrowane wydawane jest wyłącznie wnioskodawcom, którzy udokumentują, że ich instalacja spełnia warunki ochrony środowiska wynikające z dostępnych technik (BAT). Dodatkowo eksploatacja takiego miejsca nie może powodować i nie spowoduje w okresie na które wydane jest pozwolenie przekroczenia dopuszczalnych wartości wielkości emisyjnych i standardów emisyjnych ustanowionych w odrębnym prawie. Co więcej pozwolenie które uzyskano nie może być mniej restrykcyjne niż najlepsze dostępne techniki. Musi też zagwarantować zgodność z wymogami Dyrektywy Europejskiego Biura IPPC.

Kryteria przyjmowania odpadów

Każde składowisko odpadów musi przyjmować ma swój teren zarówno odpady typowe jak i odpady obojętne. Nie ma bowiem zasad o odpadach odrębnych do składowania i do odzysku na składowisku. Odpady obojętne są stosowane do utworzenia warstwy stanowiącej przykrycie dla odpadów składowanych. Zapobiega to emisji pyłów, które mogą być rozwiewane przez wiatr. W realnych warunkach odpady, które nie spełniają kryteriów jako odpad do składowania to są stosowane do warstwy przekładkowej tzw. inertnej.

Ten sam rodzaj odpadów można zarówno stosować jako warstwę inertną jak i składować. Zgodnie z przepisami jest to jednak niedozwolone. Większość dzisiejszych składowisk bazuje na instalacjach odzysku. Rzadko kiedy spotyka się składowiska które są miejscem ostatecznego gromadzenia śmieci.

 

Na egzamin ustny z uprawnień budowlanych zabierz ze sobą segregator z aktami prawnymi. Są tam ustawy i rozporządzenia (w tym również to o odpadach), które ułatwią Ci znalezienie potrzebnych informacji.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0