fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rodzaje odchyłek

Konstrukcja, która została zakończona, powinna się mieścić w granicach dopuszczalnych odchyłek (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Ma to pomóc w uniknięciu niepożądanych efektów, które mogłyby wystąpić ze względu na:

– mechaniczną wytrzymałość i stateczność zarówno w stadiach przejściowych (wykonawczych), jak i stadium eksploatacji,

– zachowanie zgodne z funkcją podczas eksploatacji budynku,

– koordynację montażową konstrukcji i elementów niekonstrukcyjnych.

Rodzaje odchyłek
Rodzaje odchyłek

Tolerancje to znormalizowanie tolerancje konstrukcyjne podstawowe z powodu wytrzymałości mechanicznej oraz stateczności konstrukcji. „Inne tolerancje” mogą być tolerancjami konstrukcyjnymi oraz niekonstrukcyjnymi. To, czy te tolerancje mają zastosowanie, powinno być zawarte w specyfikacji projektowej. W tablicach powinny być informacje i zalecenie odnośnie dopuszczalnych odchyłek kształtu elementów konstrukcyjnych. Wychodzi się z założenia, że tolerancje wielkości geometrycznych nie wpływają znacznie na zachowanie się konstrukcji. Tolerancje położenia w płaszczyźnie poziomej odnosi się do linii drugorzędnych poziomej siatki projektowej, np. przeniesiony reper (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia).

W sytuacji, gdy kontrola wykaże niezgodność z wymaganiami, konieczne jest podjęcia działań, które sprawią, że konstrukcja będzie zgodna z projektem. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo w inny, równorzędny sposób.

Jeżeli zauważy się, że pojawiły się jakieś niezgodności, należy zastanowić się nad takimi aspektami:

– wpływ niezgodności na mechaniczną wytrzymałość i stateczność zarówno w stadiach przejściowych (wykonawczych), jak i w stadium eksploatacji,

– wpływ niezgodności na prawidłowe funkcjonowanie budynku,

– konieczne środki zaradcze w celu dopuszczenia obiektu (elementu) do eksploatacji,

– konieczność odrzucenia i zastąpienia innym nienadającego się do naprawy elementu.

W momencie, kiedy niezgodności będą nieistotne, to nie będą one wpływać na realizację robót budowlanych oraz eksploatację (bezpieczeństwo i funkcję) elementu. Wówczas należy zaakceptować ten element. W sytuacji, kiedy można wyeliminować niezgodność, to można zaakceptować dany elementy dopiero po odpowiedniej naprawie. Ważne jest, żeby zaakceptować przed naprawą dokumentację postępowania naprawczego oraz wykorzystane materiały.

Podkładki dystansowe

Do zalet podkładek betonowych można zaliczyć:

– brak odkształceń przy obciążeniach,

–  brak odkształceń spowodowanych wysokimi temperaturami.

Podkładki dystansowe, które stosuje się do betonu, który podlega nawilgacaniu i zamrażaniu, powinny być odporne na mrozy. Warto to potwierdzić odpowiednimi badaniami (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Z kolei podkładki, które są z tworzyw sztucznych charakteryzują się tym, że:

– nie nasiąkają wodą,

– wykazują znaczne odkształcenia w wyższych temperaturach,

– ulegają stopieniu podczas pożarów.

W przypadku stalowych wkładek dystansowych, które pozostają w kontakcie z powierzchnią betonu, można je wykorzystać tylko w takim środowisku, które jest suche. Mowa tu o tzw. klasie ekspozycji X0, która jest zgodna z normą EN 206-1:2003.

Zadaniami podkładek dystansowych są:

1) zapewnienie stałej grubości otuliny betonu,

2) zapewnienie odpowiedniej nośności i stateczności, które są dostosowane do działającego obciążenia:

– krótkotrwałego i długotrwałego obciążenia szkieletem zbrojeniowym,

– obciążenia, które przewidywane jest w trakcie montażu zbrojenia,

– obciążenia mieszanką betonową w czasie betonowania.

Rozstaw podkładek zależy od:

– klasy stali zbrojeniowej,

– średnicy prętów,

– przewidywanego obciążenia w trakcie montażu i betonowania.

Podkładki dystansowe betonowe i z tworzywa sztucznego są elementem niejednorodności w otulinie betonowej. W sytuacji, gdy warunki eksploatacyjne są niekorzystne, mogą być one najsłabszym punktem warstwy otulinowej. Warstwa otulinowa chroni przed korozją wkładki zbrojeniowe (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com