Przebieg budowy

Obliczenie okresu przebiegu budowy


Obliczenie okresu przebiegu budowy przeprowadzane jest rozbieżnymi sposobami, jakie jednak da się skategoryzować do dwóch głównych grup. Pierwsza z nich jest deterministyczna i skupia się na ustaleniu, że każdy parametr, czyli informacje wyjściowe, są wielkościami powszechnie wiadomymi. Głównym przedstawicielem tego nurtu jest metoda Analizy Drogi Krytycznej CPM. Kolejna jest probabilistyczna i skupia się na modelach, w jakich informacje wyjściowe posiadają charakter zmieniających się przypadkowych, czyli bywają zmienne, ale tylko w jakichś przedziałach. (uprawnienia budowlane kontakt) Głównym przedstawicielem tego nurtu jest amerykański sposób PERT, którą na nasz język można przetłumaczyć jako Sposób Planowania Etapów i Rewizji Terminów. Przykład wyliczenia przebiegu trwania budowy CPM. Przykładowa sieć ma osiem wydarzeń. Cyfry ponad kreskami powiązań określają okresy przebiegu różnych zadań, podczas czego potrzebują one być mierzone taką samą jednostką, może to być jeden dzień czy jeden tydzień. Przebieg budowlany, jaki zaczyna się wydarzeniem pierwszym i finalizuje wydarzeniem siódmym przebiega przez cztery dni. Wydarzenie siódme jest w tym samym czasie rozpoczęciem procesów 7-6 i 7-8, jakie przebiegają dwa oraz dziewięć dni. (uprawnienia budowlane 2021)

Przebieg budowy


Okres przebiegu procesów


Okresy przebiegu procesów określa się patrząc na wyliczenia przeprowadzonych już taką samą metodą jak w aspekcie analitycznym harmonogramu powszechnego budowy. Zaczęcie procesu 6-8 jest zależne od finalizacji procesu 1-7, 7-6, 2-6. Startem budowy bywa wydarzenie pierwsze, a skończeniem piąte. Wyznaczenie najkrótszego okresu przebiegu budowy skupia się na sumowaniu okresów przebiegu różnych procesów jakie zestawiają ze sobą ciągi wydarzeń i ustalenie największej sumy okresów dla wydarzeń finalnych pięć. Wyliczenia te robi się zakładając najszybsze okresy pojawiania się różnych wydarzeń. Ustalając, że okres wydarzenia pierwszego będzie wynosił zero, wydarzenie drugie może pojawić się najszybciej po siedmiu dobach, a wydarzenie siódme dnia czwartego. (uprawnienia budowlane program) Idąc dalej z wyliczeniami okres wydarzenia trzeciego będzie równał się najszybszemu okresowi wcześniejszego wydarzenia, czyli drugiego, zwiększonego o okres 2-3, czyli 7+7=14, ale wydarzenie szóste łączy się z wydarzeniami startowymi jeden w dwa ciągi : 1-2-6 i 1-7-6. (akty prawne uprawnienia budowlane)
Właściwe okresy ich przeprowadzenia wynoszą 7+6=13, 4+2 = 6. Najszybszy okres wydarzenia sześć będzie więc miał 13 dni, bo o tym mówi największa suma okresów wydarzeń jakie zestawiają wydarzenia.


Wydarzenia


Reszta wydarzeń, poza tymi startowymi i finalnymi potrzebują posiadać chociaż jedno wydarzenia wcześniejsze i jedno zachodzące po nim. Różne wydarzenia określa się znakiem kółeczka z dopisanymi im wybranymi numerami. Poleca się, by wszystkie kolejne wydarzenia posiadało numer wyższy od wcześniejszego. Związania zachodzące wśród wydarzeń określa się strzałkami, jakie pokazują zakładaną kolejność wydarzeń. Różne procesy budowlane określa się kreską powiązań, czyli kreskami jakie powiązują różne wydarzenia startowe z finalnymi. (segregator egzamin ustny uprawnienia)


Lepsza przejrzystość


Aby uzyskać lepszą widoczność wielkiej sieci związań warto kategoryzować wydzielone ciągi zadań ze sobą nadprogramowo związane. Nadprogramowym związaniem potrafi stać się przykładowo przeprowadzanie ciągu danych zadań przez jedną ekipę pracowników. Sieć da się też ułatwić poprzez umieszczenie bloków, jakie stanowią osobne, niewielkie sieci związań. Skupia się to na zestawieniu różnych ciągów zadań podwójną kreską związań. Najważniejszym aspektem odpowiedniej sieci związań bywa dogłębna i dokładna analiza procesu przebiegu pełnej budowy. (program egzaminu na uprawnienia) Analiza ta musi nie jedynie mieć w swoim zakresie samą budowę, ale też warunki budowy, przebieg przeprowadzania dokumentów. Sama sieć związań nie zawiera żadnych dat ani przeprowadzenia różnych zadań czy całej budowy. Jest ona tylko fundamentem do określenia matematycznego tych zestawień.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.