fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prawo budowlane a roboty budowlane

Zgodnie z prawem budowlanym roboty budowlane to nie tylko budowa ale również szereg prac, związanych z montażem, przebudową, remontem i rozbiórką obiektu. Dlatego zasady dotyczące prowadzenia takich robót są określa prawo budowlane. Warto wiedzieć, że roboty budowlane mogą rozpoczynają się wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. I następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji na rozpoczęcie budowy. Proces rozpoczęcia budowy zaczyna się od prac przygotowawczych na konkretnym terenie. Dlatego do ich przeprowadzenia potrzebna jest osoba, która posiada uprawnienia budowlane, czyli uprawnienie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na budowie.(jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Prawa inwestora

Roboty budowlane prowadzi inwestor i firma, z którą ma podpisaną umowę na roboty budowlane.  Mimo wszystko prawo budowlane określa, że inwestor jest zobowiązany do zorganizowania w całości procesu inwestycyjnego. W tym również zapewnienie nadzoru na wykonywaniem robót przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia. Art 42 prawa budowlanego określa, że inwestor ma prawo powierzyć prowadzenie i nadzór robót budowlanych kierownikowi budowy. Może on również ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego.(programy do uprawnień architektonicznych)
Prawo budowlane nakazuje, aby wszelkie race budowlane wykonywane były zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami budowlanymi. Dlatego, że osoby, które nadzorują prowadzenie takich robót, powinny posiadać wiedzę i umiejętności, dzięki którym prawidłowo ocenią zaistniałe sytuacje podczas tych prac. Uprawnienia, czyli inaczej prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Otrzymują je osoby pod odpowiednich studiach i z odpowiednią praktyką zawodową. Te osoby powinny zaliczyć państwowy egzamin, który składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Dlatego dopiero po zaliczeniu tego egzaminu inżynier budownictwa otrzymuje odpowiednią decyzję, którą wydaje odpowiedni organ samorządu zawodowego, czyli uprawnienia budowlane.(testy uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com