fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praca kierownika budowy – niezwykle odpowiedzialne zadanie

Praca kierownika budowy to obok pracy inwestora, projektanta czy inspektora nadzoru budowlanego bardzo ważna część składowa procesu budowlanego. Oczywiście nietrudno zgodzić się z tym, że najbardziej odpowiedzialne i najtrudniejsze jest kierowanie budową. Z tego powodu, aby pełnić funkcję kierownika budowy należy posiadać uprawnienia budowlane. Na czym konkretnie polegają obowiązki kierownika budowy? (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Kierownik budowy a bezpieczeństwo

Praca kierownika budowy to przede wszystkim sporządzanie (bądź zapewnienie o sporządzeniu) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Bez tego nie można zacząć całego procesu budowlanego. Plan musi uwzględniać warunki prowadzenia wszelkich prac budowlanych, ale i specyfikę realizowanego obiektu budowlanego. Sytuacje, w jakich ten plan należy sporządzić wyszczególnia prawo budowlane. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Praca kierownika budowy – organizacja

Praca kierownika to także przejmowanie terenu pod budowę od inwestora i jego odpowiednie zabezpieczenie. Ponadto kierownik prowadzi dokumentację budowy i zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu. Na barkach kierownika budowy spoczywa też organizacja budowy i kierowanie nią przy równoczesnym respektowaniu pozwolenia na budowę, przepisów i projektu. Kierownik odpowiada także za koordynację działań zapobiegających zagrożeniom i chroniących zdrowie w szczególnych przypadkach. Mowa tu o planowaniu czasu niezbędnego do zakończenia prac budowlanych lub ich etapów. Takim przypadkiem jest jednak i opracowywanie organizacyjnych i technicznych założeń związanych z planowanymi pracami budowlanymi albo ich etapami. (programy do uprawnień architektonicznych)

Obowiązki względem bezpieczeństwa i kończące prace budowlane

Kierownik budowy realizuje zlecenia, które znalazły się w dzienniku budowy. Ponadto podejmuje on wszystkie niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom do tego nieupoważnionym. W sytuacji stwierdzenia zagrożenia (lub możliwości jego powstania), kierownik musi wstrzymać prace budowlane i zawiadomić o tym właściwy organ. Praca kierownika budowy to również zgłaszanie inwestorowi, które prace wymagają sprawdzenia/odbioru. Dotyczy to przede wszystkim robót zanikających lub które ulegają zakryciu. Na sam koniec kierownik przygotowuje dokumentację powykonawczą obiektu a także zgłasza go do odbioru. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com