fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej

Aby uzyskać informacje o sposobach potwierdzenia praktyki zawodowej należy sięgnąć do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie do potwierdzenia praktyki służy oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście praktykę można także potwierdzić zaświadczeniem o odbyciu praktyki zawodowej przy budowie lub projektowaniu obiektów, które znajdują się na terenach zamkniętych. Wydawaniem takich oświadczeń zajmuje si ę właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie w dokumencie konieczne jest wyszczególnienie takich informacji, jak okres praktyki oraz  ocena praktyczna i teoretyczna wiedzy z zakresu wybranej specjalności uprawnień budowlanych.

Potwierdzenie odbytej praktyki zawodowej

Czas trwania zagranicznej praktyki zawodowej

Oczywiście praktykę zawodową można także realizować zagranicą. Wówczas należy dostarczyć zaświadczenie z wyszczególnieniem robót i obiektów budowlanych, przy których pracował kandydat podczas praktyki. Istotnie takie oświadczenie musi określać rodzaj, przeznaczenie, konstrukcję oraz inne parametry użytkowe lub techniczne. Dodatkowo trzeba podać lokalizację oraz nazwą inwestora (uprawnienia budowlane 2019). Ważnym elementem jest podanie w oświadczeniu czasu trwania praktyki – daty jej rozpoczęcia i zakończenia. Dodatkowo konieczne jest określenie charakteru prac wykonywanych w trakcie praktyki zawodowej (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Oczywiście na dokumencie musi się podpisać osoba nadzorująca praktykę posiadająca uprawnienia budowlane wymagane w danym  kraju.

Kwalifikacja praktyki zawodowej

Podstawą do dokonania kwalifikacji praktyki jest oświadczenie lub zaświadczenie, które dołącza się wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych (program na uprawnienia budowlane). Oczywiście Okręgowa Izba Inżynierów może zażądać przedłożenia prac projektowych lub potwierdzenia zakresu prac, które kandydat wykonywał w trakcie praktyki. Wówczas takie żądanie wystosowuje do autora projektu, inwestora, organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego. Jednakże takie sytuacje zdarzają się tylko wtedy, jeśli przedłożone dokumenty są niekompletne lub wzbudzają wątpliwości.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com