fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Montaż płyt dachowych

Może nastąpić dopiero po dokładnym sprawdzeniu i ostatecznym wyregulowaniu całej konstrukcji nośnej obiektu. Sposób podwieszania płyt odbiega znacznie od sposobów podwieszania innych
elementów prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych. Ze względu na podnoszenie płyt w pozycji poziomej urządzenie podwieszające musi mieć konstrukcję przestrzenną w przeciwieństwie do płaskich,
znajdujących się w jednej płaszczyźnie urządzeń do podwieszania pozostałych elementów.

Ogólny schemat montażu wiązarów
Ogólny schemat montażu wiązarów

Trudności podwieszania

Występują przy płytach o znacznych wymiarach w planie. Zaczepienie uchwytów liniowych do podniesienia płyt powinno być wykonane w 4 punktach. W celu założenia uchwytów montażowych niezbędne jest uprzednie zabetonowanie wystających z płyt haków wykonanych z prętów zbrojeniowych. Przy płytach niewielkich, o kształcie zbliżonym do kwadratu, podwieszenia wykonuje się za pomocą czterech uchwytów linowych bezpośrednio do haka żurawia montażowego. W przypadku płyt o znacznej długości konieczne jest zastosowanie pomocniczej belki montażowej.

Montaż hal przemysłowych o wiązarach dużej rozpiętości

W halach przemysłowych o rozpiętościach przekraczających 30 m stosuje się żelbetowe
prefabrykowane wiązary dachowe składane o konstrukcji kablobetonowej, dostarczane na budowę w częściach wielkości wynikającej z warunków ich transportu i w nawiązaniu do naturalnego podziału konstrukcji wiązara na sekcję lub segmenty. Wiązary są następnie scalane, łączone w jedną całość w
poziomie terenu, najlepiej bezpośrednio na miejscu ich przyszłego montażu. Tak scalone wiązary podnosi się w całości i ustawia na przygotowanych ustawionych uprzednio słupach konstrukcji nośnej montowanej hali.
Podnoszenie można wykonać za pomocą masztów montażowych o odpowiednim udźwigu albo wykorzystać do tego celu same słupy konstrukcji nośnej.

Ogólny schemat montażu wiązarów

Wiązary scalane na miejscu montażu podnoszone są następnie za pomocą wciągarek z wykorzystaniem
ustawionych uprzednio słupów, po czym usztywnianie są płytami pokrycia dachowego, układanymi na nich za pomocą żurawia samojezdnego na gąsienicach. Słupy stanowią konstrukcję dwudzielną, umożliwiającą wprowadzenie w nie wiązarów oraz osadzenie w nich wielokrążków nośnych połączonych z wciągarkami.

Inne rozwiązanie polega na podnoszeniu wiązarów parami. Wiązary o rozpiętości 60 m połączone są ze sobą w czasie podnoszenia stężeniami montażowymi, które usuwa się po ustawieniu dwóch sąsiednich par wiązarów i ułożeniu płyt pokrycia dachowego w przęśle łączącym obydwie pary wiązarów. Wówczas płyty dachowe stanowią wystarczające usztywnienie sąsiednich wiązarów i stężenia montażowe są zbyteczne.

Montaż ramowych konstrukcji hal przemysłowych.

Montaż konstrukcji ramowych związany jest z trudnościami w operowaniu elementami ramowymi o dużych wymiarach. Trudności te występują przy przewożeniu elementów oraz przestawianiu ich z pozycji poziomej, w jakiej są produkowane, do pozycji pionowej, jaką przyjmują po ustawieniu w konstrukcji. Przestawienie wymaga zastosowania kosztownej konstrukcji usztywniającej, zabezpieczającej element ramowy przed występowaniem niekorzystnych momentów zginających, na które elementy te nie są liczone lub przystosowania konstrukcji ramowej do obciążeń występujących w czasie montażu.
Najkorzystniejsze jest wykonanie elementów ramowych bezpośrednio na placu budowy, od razu w pozycji pionowej, w tej samej pozycji mogłyby być przewiezione najkrótszą drogą na miejsce ich montażu w
konstrukcji. Produkcja ram odbywa się wówczas w formach bateryjnych.

Ramy bateryjne

W początkowej fazie wykonuje się produkcję ram na stanowisku form bateryjnych, usytuowanym w paśmie stanowiącym przedłużenie nawy montowanej hali, wewnątrz której układa się tory kolejki roboczej. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości przez beton konstrukcyjny ram, ramy pojedynczo przewozi się
kolejką roboczą za pomocą specjalnego typu rusztowań zainstalowanych na wózkach kolejki i ustawia na przygotowanych uprzednio fundamentach. Ustawione ramy usztywnia się następnie prowizorycznie w kierunku podłużnym.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com