fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Bezsprzecznie, każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane i pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi pamiętać o odpowiedzialności zawodowej. Pod odpowiedzialność zawodową można podlegać w przypadku dopuszczenia się wykroczeń lub występków określonych w ustawie. Jak również bycia ukaranym w skutek wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane 2020). Istotnie podlegają mu też osoby, które niedbale spełniają swoje obowiązki lub w ogóle ich nie spełniają. Jak również te, które spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska lub mienia bądź znaczne szkody materialne będące efektem rażących zaniedbań i błędów oraz unikają obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego lub wykonują te obowiązki niedbale.

Rodzaje kar

Istotnie, powyższe przewinienia skutkują nałożeniem kary. Rodzaje kar określone są w przepisach. Oczywiście wszystko zależy od rangi popełnionego czynu (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). W przypadku niewielkich przewinień zwykle otrzymuje się upomnienie. Jeżeli natomiast upomnienie nie przynosi oczekiwanych efektów, wówczas stosuje się upomnienie z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane. Z pewnością – ku przestrodze, warto wspomnień również o szczególnie ciężkich przypadkach (egzamin na uprawnienia budowlane). Wówczas orzekany jest zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od minimum roku do maksymalnie pięciu lat. Ważnym aspektem jest to, że taka osoba ma obowiązek ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie.

Należy również wspomnieć, że o doborze kary decyduje także dotychczasowa karalność związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej

Istotnie, osoby wykonujące prace związane z budownictwem wykonują profesje zaufania publicznego. Zatem kara polegająca na zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może zostać wymierzona, gdy popełniony czyn cechuje się znacznym społecznym niebezpieczeństwem. Oczywiście zakaz wykonywania ww. funkcji może zostać nałożony również w innych przypadkach (program uprawnienia budowlane). Dzieje się tak na przykład w sytuacji uchylanie się od obowiązku ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane. Jak również w przypadku ponownego dopuszczenia się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową pomimo wcześniejszego dwukrotnego upomnienia.
Jeżeli osoba ukarana, której nakazano ponowne zdanie egzaminu nie zda go w pierwszym terminie, możliwe jest ustalenie kolejnego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com