fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie
  1. Wymień 2 rodzaje obciążeń stałych.

Obciążenie budowli może występować w postaci obciążeń statycznych i dynamicznych

Jako statyczne określa się obciążenie którego wartość zwiększa się powoli od zera do wartości końcowej.

Obciążenie dynamiczne działa udarowo lub cyklicznie, oznacza to ze zmienia się ono w czasie w sposób nagły bądź okresowo zmienny lub tez jego wartość w chwili przyłożenia do konstrukcji jest skończona.

obciążenie budowli

obciążenie budowli

  1. Podaj przykłady obciążeń więźby dachowej.

-ciężar konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,

-ciężar ocieplenia i obudowy od strony poddasza,

-ciężar śniegu,

-obciążenie wywołane przez wiatr,

-obciążenie jętek lub kleszczy ciężarem stropu podwieszonego,

-obciążenie użytkowe.

W obliczeniach stanów granicznych nośności wszelkich konstrukcji obowiązuje stosowanie kombinacji podstawowej obciążeń stałych i zmiennych, uszeregowanych według ich znaczenia, z przynależnymi do kolejnego miejsca wartościami współczynnika jednoczesności. Kombinację tę zapisuje się w postaci wzoru (rys. 1).

 

3. Omów obciążenie budowli występujące w murze ściskanym

Obciążenie pionowe ścian:

-ciężar własny

-obciążenie stropami/dachem/balkonem/schodami/ścianami wyższych kondygnacji

Wytrzymałość elementów murowych na ściskanie  jest to iloraz siły niszczącej element, przez pole powierzchni brutto, na którą działa siła.

 

4. Omów obciążenia ścian z przewodami kominowymi

Ściany, w których znajdują się przewody kominowe, mogą być obciążane stropami, pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, a także jeżeni nie spowoduje to nieszczelności lub ograniczenia światła przewodu. Trzonów kominowych wydzielonych lub oddylatowanych od konstrukcji budynku nie można obciążać stropami, ani też uwzględniać ich w obliczeniach jako części tej konstrukcji

 

5. Omów pojęcia obciążenia granicznego i bezpośredniego posadowienie budowli

-bezpośrednie posadowienie budowli: posadowienie budowli na fundamentach przekazujących obciążenie na podłoże gruntowe bezpośrednio przez powierzchnię podstawy

-obciążenie graniczne; jest to wartość maksymalnej siły, jakiej grunt stawia opór, po jej  przekroczeniu budowla lub jej element zagrażają bezpieczeństwu, bądź nie spełniają wymagań użytkowych.

 

Przygotuj się do egzaminu na uprawnienia budowlane już dziś. Kup nasz program dostępnych na stronie: www.uprawnienia-budowlane.com

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0