fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Monitorowanie konstrukcji płaskich dachów

Dobrymi praktykami podczas wykonywania projektu monitoringowego systemu płaskich dachów powinno być dokonanie pomiarów związanych z ugięciami dźwigarów oraz dachowych elementów, odchylenie słupów i dokonanie pomiaru zastojów słupa opadowej wody. Na ten moment wiedza określająca przydatność budynku do użytkowania opiera się o jego ocenę techniczną związaną ze stanem. Zwykle wykonuje się wizualne przeglądy, a w razie konieczności pogłębia się materiałowe badania. Metody związane z badaniami konstrukcji materiałowych są bardzo dobrze znane w związku z ich licznymi opisami ujętymi w literaturze. Chociaż przepisy nie regulują precyzyjnie i jednoznacznie tej kwestii, to praktyka budowlana pozwala wyciągnąć wnioski odnośnie tego, jak monitoring konstrukcji powinien wyglądać. (uprawnienia budowlane 2022)  

Monitorowanie konstrukcji płaskich dachów
Monitorowanie konstrukcji płaskich dachów

Monitoring konstrukcji

Łatwym rozwiązaniem było by monitorowanie w sposób ciągły konstrukcji. Na tej podstawie można by stwierdzić, czy w dłuższym okresie graniczne stany nie ulegną przekroczeniu, i czy w związku z tym nie pojawiło się ryzyko związane z przeciążeniem konstrukcji.   (uprawnienia budowlane program)  Monitorowanie konstrukcji to zastosowanie wszystkich metod i technik, które mają pomóc w pomiarze w czasie, stanu zachowania się jej. Wszelkie wytyczne obejmujące konstrukcyjny monitoring są nieskodyfikowane oraz bardzo rozproszone. Różnorodne klasyfikacje monitoringu wykorzystują inne kryteria, do których można wyróżnić rodzaj pomiarów czy ich cel. Technologie związane z monitorowaniem geometrii dotyczą zazwyczaj pomiarów związanych z przemieszczeniami i z odkształceniami. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne metody, w tym także metody laserowe. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Prawne spojrzenie na monitoring konstrukcji

Rozporządzenie obejmujące techniczne warunki, jakie muszą spełnić budynki oraz ich usytuowanie określa Dziennik Ustaw z 2019 roku w pozycji 1065. Dział V obejmuje zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. W tym dziale §204 odnośnie granicznych stanów nośności oraz przydatności w związku z użytkowaniem wzbogacił się kilka lat temu o dodatkowy punkt 7. Mówi on o tym, że budynki o publicznej użyteczności, w których pomieszczenia przeznacza się w celu przebywania w nich większej ilości osób, wyposaża się w urządzenia do kontroli istotnych parametrów w sposób ciągły. Ma to na względzie bezpieczeństwo konstrukcji. Takimi budynkami są hale sportowe, widowiskowe, dworcowe, handlowe czy wystawowe. Kontrola parametrów na celu wyłapanie wszelkich przemieszczeń, naprężeń oraz odkształceń w konstrukcji.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Cechy konstrukcyjnego monitoringu

Cechami dodatkowymi monitoringu konstrukcyjnego są aktualne informacje o tym, w jakim stanie jest konstrukcja oraz możliwość podjęcia z wyprzedzeniem reakcji, co pozwoli zwiększyć okres związany z eksploatacją takiego budynku. Bardzo często w projektach można spotkać zapis odnośnie monitoringu konstrukcji. Jednak obecnie obowiązujące przepisy nie regulują precyzyjnie tej kwestii, dlatego też w tym artykule oparto się o analizę wytycznych jakie obowiązują, w związku z najczęściej wznoszonymi kubaturowymi obiektami, czyli budynkami o płaskim dachu.(uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com