fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Metoda zachowania wilgoci własnej

Ta metoda pielęgnacji betonu skupia się na tym, żeby zapobiec ubytkowi wody z powierzchni betonu (uprawnienia budowlane). Ważnym elementem tej pielęgnacji jest to, że nie wprowadza się tam „wody zewnętrznej”. Metodę tę realizuje się na budowie w taki sposób:

– przez pokrycie powierzchni betonu folią polietylenową lub wzmocnionym papierem,

– przez nałożenie, za pomocą natrysku, na powierzchnię betonu warstwy paroszczelnej ze specjalnych preparatów.

Pielęgnacja przez pokrycie powierzchni betonu folią dotyczy przede wszystkim elementów pionowych:

– słupów,

– filarów,

– ścian,

– pozostałych elementów konstrukcyjnych małogabarytowych, gdzie stosowanie innych metod pielęgnacji może być uciążliwe.

Metody pielęgnacji  betonu
Metody pielęgnacji betonu

Folia może być koloru czarnego lub białego. Czarna folia absorbuje promieniowanie słoneczne i jest zalecana w chłodne dni. Z kolei biała folia odbija promieniowanie słoneczne w upalne dni. Należy pamiętać o tym, że folia może powodować odbarwienia lub centkowanie z powodu niejednakowej kondensacji wody na powierzchni folii przylegającej do betonu.

 Papier do pielęgnacji betonu zbudowany jest z dwóch warstw, które są połączone ze sobą materiałem bitumicznym. Dodatkowo jest on wzmocniony włóknami, które biegną po obu stronach arkusza. Musi on spełniać wymagania wytrzymałościowe, które dotyczą rozciągania. Zgodnie z ASTM 071-97 wytrzymałość arkusza papieru na rozciąganie powinna wynosić:

– 5,25 kN na każdy metr szerokości,

– 2,26 kN na każdy metr szerokości w próbie rozciągania krzyżowego.

Arkusze papieru występują w dwóch kolorach: białym oraz ugru. Bezpośrednio przed przykryciem powierzchni świeżego betonu folią lub papierem należy spryskać je mgłą wodną (program na uprawnienia budowlane).

Inna metoda pielęgnacji świeżego betonu

Inna metoda pielęgnacji świeżego betonu polega na tym, że powierzchnia zaformowanego elementu jest pokrywana natryskiem specjalnych preparatów do pielęgnacji. Dzięki temu powstają powłoki ochronne. Powstają one na bazie żywicy akrylowej. Powłoka ta musi być ciągła oraz nieuszkodzona. Żeby powłoka była szczelna i zabezpieczała całą powierzchnię świeżego betonu, w preparatach znajdują barwnik (jasny – biały lub w kolorze aluminium). Jest on nietrwały. Powoduje on, że miejsca, które były nieodpowiednio pokryte podczas natrysku, są widoczne. Jednocześnie zawartość barwnika powoduje zmniejszenie absorpcji promieni słonecznych. Powierzchnie betonowe są pokrywane preparatami błonotwórczymi podczas pielęgnacji elementów wielkopowierzchniowych. Dotyczy to:

– nawierzchni dróg,

– płyt parkingowych,

– posadzek przemysłowych,

– płyt stropowych.

Porównanie metod

Porównując metodę mokrą oraz metodę zachowania wilgoci własnej stwierdza się, że metoda mokra jest dobra przy wykonywaniu elementów, w których użyto betonu o małym wskaźniku w/c, np. poniżej 0,4. Warunkiem jest jednak to, żeby metodę mokrą można było stosować dokładnie oraz bez przerw. Jeżeli to nie będzie możliwe do spełnienia, to należy przeprowadzić pielęgnację z wykorzystaniem preparatów błonotwórczych (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Warunki podczas betonowania i pielęgnacji

Uznaje się, że najlepszą temperaturą podczas betonowania i pielęgnacji jest temperatura, która mieści się w przedziale od +15°C do +23°C. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że nie powinno się betonować w sytuacji, gdy temperatura przekracza +35°C.

Warto pamiętać, że beton, który jest oddalony od powierzchni nie podlega ruchowi wilgoci. Ruch ten tyczy się wyłącznie strefy zewnętrznej, która ma grubość 30 mm, czasami o grubości do 50 mm. W konstrukcjach żelbetowych głębokość ta odpowiada grubości otuliny zbrojenia.

Pielęgnacja z reguły nie wpływa na jakość betonu wewnątrz elementów konstrukcyjnych. Wyjątkiem są bardzo cienkie elementy. Na jakość betonu w strefie powierzchniowej wpływają warunki dojrzewania młodego betonu. Na trwałość konstrukcji mają wpływ strefy powierzchniowe betonu. Ich zadaniem jest ochrona konstrukcji przed agresywnym oddziaływaniem środowiska. Należy zabezpieczyć stal zbrojeniową przed korozją ze względu na przesiąkliwość strefy zewnętrznej (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Pielęgnacja betonu powinna się zacząć od razu po zakończeniu układania i zagęszczania mieszanki betonowej w danym elemencie. W projekcie normy ENV 1370-1 zawarto minimalny czas pielęgnacji mokrej świeżo ułożonego betonu. Czas ten jest zależny od:

– klasy ekspozycji betonu według wymagań normy PN-EN 206-1:2003,

– temperatury powierzchni betonu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com