fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ławy podtorza

Ławy podtorza, które znajdują się poza piecami, wykonuje się z postaci belek teowych. Belki te łączy się ze sobą przy pomocy ściągów żelbetowych. Mają one przekrój 40 x 100 cm (nauka do uprawnień architektonicznych). Jedna belka ma takie wymiary:

– wysokość: 150 cm,

– szerokości w koronie: 105 cm,

– szerokości u podstawy: 200 cm,

– grubości podstawy: 50 cm.

ławy fundamentowe podtorza

Ława fundamentowa podtorza jezdni, która znajduje się wzdłuż baterii pieców, ma swoje miejsce przy kanałach dymowych. Ma ona przekrój poprzeczny o kształcie dwuteowym. Ława ma takie wymiary:

– wysokość: 310 cm,

– grubość środnika: 50 cm,

– szerokość stopki górnej: 105 cm,

– szerokość stopki dolnej: 200 cm,

– grubość stopki górnej: 90 cm,

– grubość stopki dolnej: 50 cm.

Poprzeczne żebra usztywniają środnik na jego długości. Żebra te mają szerokość 50 cm (programy do uprawnień architektonicznych).

Druga ława podtorza charakteryzuje się takim samym przekrojem poprzecznym jak ławy usytuowane poza baterią pieców. Oddalona jest o 10 m od ławy pierwszej. Krawężnik oporowy, który znajduje się na górnej stopce ław ma wymiary 20 x 40 cm. Ich zadaniem jest zapobieżenie przesunięciu się podkładów drewnianych torowiska w kierunku poziomym.

Obie ławy połączone są ze sobą ściągami z żelbetu. Są one ułożone w kierunku poprzecznym. Mają przekrój 55 x 100 cm. Ich funkcją jest bycie fundamentem dla stalowych słupków cieplaka, które montuje się na czas budowy masywu ceramicznego baterii pieców koksowniczych.

Ławy fundamentowe na odcinku wieży węglowej

Dwuteowe ławy fundamentowe na odcinku wieży węglowej mają następujące wymiary:

– wysokość: 535 cm,

– grubość środnika: 50 cm,

– szerokość stopki górnej: 150 cm,

– szerokość stopki dolnej: 280 cm,

– grubość stopki górnej: 90 cm,

– grubość stopki dolnej: 50 cm.

Poprzeczne żebra usztywniają środnik na jego długości. Żebra te mają szerokość 50 cm. Łączy się je ściągami z żelbetu w kierunku poprzecznym, które mają przekrój 40 x 100 cm.

Tam, gdzie jest dylatacja, to ławy podtorza posadowi się na gruncie przy udziale betonowych poduszek. Ich celem jest rozłożenie krawędziowych nacisków belki na grunt. Z kolei tam, gdzie ławy się krzyżują z kanałami dymowymi i energetycznym, należy zaprojektować taką konstrukcję ze stalowych, obetonowanych belek, które będą przechodzić ponad tymi kanałami (nauka do uprawnień budowlanych).

Usytuowanie ław fundamentowych

W sytuacji, kiedy ławy fundamentowe są posadowione na palach, to belki podtorza odnajdują wsparcie w żelbetowych głowicach poszczególnych grup pali. W zależności od pionowego umiejscowienia jezdni nad terenem, belki spoczywają wprost na tych głowicach lub przy pomocy słupów z żelbetu.

Przykład: przy usytuowaniu jezdni na wysokości ok. 2,50 m nad terenem konstrukcja żelbetowa jest z ram wieloprzęsłowych. Składają się one z belek, które mają przekrój poprzeczny o wymiarze 110 x150 cm i słupów o przekroju 110 x 110 cm, które mocuje się w głowicach pali. Na całej długości powstają grupy pali, w której są po 3 głowice. Poziom posadowienia wieży węglowej należy dostosować do poziomu fundamentów wieży. Jest on niższy o 2,94 m w stosunku do poziomu posadowienia podtorza przy baterii pieców i poza baterią.

Belki podtorza łączy się na długości jezdni przy pomocy poziomych ściągów żelbetowych. Ściągi, które mają przekrój 40 x 100 cm i znajdują się w okolicy wieży węglowej oraz na odcinku stanowiska remontowego wsadnic, mają swoje miejsce w osiach słupów podtorza. Z kolei rozstawy tych, które znajdują się wzdłuż baterii pieców i mają przekrój 55 x 100 cm, dostosowane są do rozstawu słupów cieplaka baterii. Spowodowane to jest tym, że są one jednocześnie fundamentami cieplaka. Ukośne ściągi umiejscawia się w kierunku poprzecznym na długości baterii pieców i wieży węglowej jako dodatkowe. Ich funkcją jest usztywnienie konstrukcji. Mają przekrój poprzeczny 30 x 50 cm (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Otwory, w których można zamontować śruby mocujące podkłady drewniane torowiska, są na całej długości jezdni w żelbetowych belkach podtorza. Szerokość belek zależy od rozstawu poprzecznego śrub. Wynosi on 75 albo 86 cm. Wszystko zależy od użytej konstrukcji torowiska i maszyny wsadowej.

Nawierzchnia wykonana z betonu lanego na podłożu z gruzu i ubitej warstwami ziemi układana jest pomiędzy ławami fundamentowymi podtorza.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com