fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie oraz jego weryfikacja ma miejsce we właściwej miejscem okręgowej izbie inżynierów budowlanych. Komisja w niej zasiadająca sprawdza, czy kierunek, który ukończył kandydat do uprawnień budowlanych jest odpowiedni, czy może tylko pokrewny. Jest to istotne chociażby przez wzgląd na wybór zakresu uprawnień. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie: wykształcenie wyższe

Kierunek ukończony przez kandydata wyszukuje się na liście zawartej w załączniku numer 2 do rozporządzenia o pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Komisja bierze pod uwagę dyplom ukończenia studiów wyższych oraz suplement do dyplomu. Suplement może zostać zastąpiony wypisu z przebiegu studiów. Musi on być potwierdzony przez osobę kierującą podstawową jednostką kwalifikacyjną uczelni kandydata. Gdy nazwa kierunku pokrywa się z którymś z kierunków odpowiednich/pokrewnych z rozporządzenia, kwalifikacja następuje pomyślnie. Należy jednak pamiętać, że program studiów musi koniecznie chociaż w 1/3 dotyczyć wiedzy i umiejętności związanych z zakresem danego kierunku. (programy do uprawnień budowlanych)

Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie: wykształcenie średnie

W przypadku posiadania wykształcenia średniego technicznego, komisja używa załącznika numer 3 do wyżej wspomnianego rozporządzenia. Tam znajduje się wykaz zawodów, w których tytuł zawodowy mistrza lub technika uprawnia nas do zdobycia uprawnień budowlanych. W takiej sytuacji pomocny może być także dyplom potwierdzający nasze kwalifikacje zawodowe na poziomie technika. W ten sposób odbywa się kwalifikacja wykształcenia, gdy nie ukończyliśmy studiów. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Wykształcenie zdobyte poza granicami Polski

Jeżeli nasze wykształcenie zdobywaliśmy za granicą, komisja najprawdopodobniej rozpatrzy nasz przypadek indywidualnie. Powodem są najczęściej różnice w nazwie i tym samym niezgodności w stosunku do wspominanego rozporządzenia. Kwalifikacja wykształcenia jako pokrewne/odpowiednie jest w takim przypadku silnie zindywidualizowana. (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com