fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Szczegóły kontroli w obiektach użyteczności publicznej

Budynki użyteczności publicznej to szczególny rodzaj obiektów budowlanych. Wynika to przede wszystkim z konieczności zadbania o bezpieczeństwo użytkowania przez bardzo wiele osób. Przez urzędy czy centra handlowe codziennie przewijają się tysiące osób. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

W związku z tym takie budynki podlegają obowiązkowej, regularnej kontroli. W czasie ich trwania sprawdza się, czy jednostki zarządzające budynkiem stosują się do określonych przepisów. Następuje więc wtedy między innymi proces sprawdzenia stanu technicznego budynku. (program egzamin uprawnienia 2020)

Kto może dokonać kontroli obiektu publicznego?

Kontroli obiektu użyteczności publicznej może dokonać jedynie osoba kompetentna, która posiada odpowiednią wiedzę. Co ciekawe, nie wszystkie kontrole wymagają od osoby kontrolującej posiadania uprawnień. Wynika z tego, że na przykład kontrolę instalacji elektrycznej w budynku publicznym przeprowadzić może osoba, która wcale nie posiada uprawnień budowlanych. (uprawnienia budowlane)

Najczęściej jednak kontroli budynków użyteczności publicznej dokonuje inspektor nadzoru budowlanego. Jest to osoba kompetentna szczególnie w sytuacji, kiedy kontroli podlega budynek, który swoje dobre lata młodości ma już dawno za sobą. Inspektor nadzoru budowlanego to również osoba, która powinna znać schemat poszczególnych etapów kontroli. Powinna cechować się także dużą starannością i skrupulatnością podczas wykonywanych czynności. W końcu chodzi o bezpieczeństwo osób pracujących i korzystających z usług danego lokalu.

Czy warto bać się kontroli?

Osoby, którym podlegają dane budynki, bardzo często boją się kontroli. Tak naprawdę wynika to z faktu nieświadomości. W społeczeństwie zostało bowiem zaszczepione przekonanie, że kontroler zawsze znajdzie jakieś nieprawidłowości. Jest to jednak absolutnie błędne przekonanie. Kontrola nie ma na celu sprowadzenia na kogoś kłopotów. Warto mieć na uwadze fakt, że wszystkie kwestie techniczne są również do ustalenia, a kontroler rozpatruje stan każdego budynku w odniesieniu do przepisów, ale w sposób indywidualny. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.