fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zmniejszenie wachlarza

Można zmniejszyć wachlarze, które powodują duże straty terenu, poprzez zmniejszenie układu przestrzennego planu generalnego (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Często zdarza się tak, że to, co zaproponuje technolog, nie odpowiada wymaganiom architektonicznym. W praktyce jest tak, że w momencie, kiedy projekt technologiczny nie jest zbyt daleko zaawansowany, technolog wyraża zgodę na zmiany. Jedynym warunkiem jest to, że nie są one sprzeczne z procesem technologicznym.

Kompozycja planu generalnego
Kompozycja planu generalnego

Dwa warianty rozwiązania planu generalnego huty szkła taflowego

Jak można rozwiązać plan generalny na podstawie huty szkła taflowego? Jeden wariant, który powstał zgodnie z założeniami technologicznymi charakteryzował się tym, że oś założenia szła prostopadle do drogi. Z kolei w drugim wariancie, który wykonali architekci, oś obrócono o 90°. W efekcie otrzymano na zakończeniu osi dominantę wysokiej bryły. Okazuje się, że lepszym wariantem był ten zaproponowany przez architektów. Był on lepszy pod kątem rozwiązań architektonicznych, a także technologicznych.

Kompozycja planu generalnego

Zaczynając kompozycję planu generalnego w pierwszej kolejności należy ustalić elementy, które są najbardziej ogólne. Stopniowo powinno się przechodzić do szczegółów. Do punktów węzłowych w kompozycji planu generalnego zalicza się:

– plac przedwejściowy,

– plac centralny wewnątrz zakładu.

Są one połączone ze sobą magistralą komunikacyjną.

Na placu przed wejściem powinno się znaleźć miejsca parkingowe. Na główną magistralę komunikacyjną wchodzi się z placu przedwejściowego, przez bramę i portiernię. W sytuacji, kiedy zakład znajduje się w dzielnicy przemysłowej, to plac przedwejściowy powinien być większy i wspólny dla kilku zakładów. Oprócz tego powinien być obudowany budynkami administracyjnymi, wspólną stołówką czy sklepami. Dodatkowo do tego placu powinny być przyłączone linie komunikacji, które łączą osiedle lub osiedla z zakładami. Chodzi głównie o autobusy, trolejbusy czy tramwaje (program na uprawnienia budowlane w wersji android).

Główny plac centralny również powinien być obudowany. Ma on swoje miejsce z reguły w rejonie budynków produkcyjnych. Plac powinien być jak najbardziej jednolity, a gabaryty wyrównane przy udziale elementów wysokościowych. Dodatkowo powinien być on zazieleniony, żeby mógł pełnić funkcję miejsca wypoczynkowego dla pracowników podczas przerwy.

Magistrala komunikacyjna, która łączy oba place jest szeroką drogą wjazdową, która jest jedno- lub dwujezdniowa. Dodatkowo otoczona jest chodnikami i wysoką i niską zielenią. Magistrala powinna mieć formę:

– wieży,

– budynku,

– wysokiej zieleni.

Często jest tak, że w małych zakładach przekształca się magistralę w plac wewnątrzzakładowy. Spowodowane to jest tym, że brakuje miejsca na stworzenie osobnego placu (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Elementy małej architektury

Miejsce na elementy małej architektury powinny się znaleźć przy placu przedwejściowym oraz przy placu wewnętrznym. Elementy małej architektury to:

– ławki,

– latarnie,

– wodotryski,

– rzeźby, które wiążą się tematycznie z zakładem,

– tablice przodowników pracy,

– maszty.

Akcenty dekoracyjne, które dotyczą jakichś uroczystości umieszcza się na punktach wysokościowych w sylwecie zakładu. W związku z tym należy znaleźć na nie miejsce.

Z tego powodu, że większa część budynków przemysłowych ma kształt prostokąta, to najlepszym wyborem jest prostokątny układ dróg i placów. Dodatkowo jest to najbardziej przejrzyste rozwiązanie. Łatwo można to spełnić na płaskim terenie. Tam, gdzie rzeźba jest silniejsza lub występują większe różnice poziomów, nie ma sensu, żeby zakładać sztywną siatkę. Jest to niewłaściwe rozwiązanie, i pod względem plastycznym, jak i ekonomicznym (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Wykonywanie dużych wykopów czy nasypów wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych, a w krajobrazie wprowadza element obcy, który w żaden sposób nie wiąże się z naturalnym układem terenu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com