fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

1.    Rozmieszczenie przewodów

Ważna kwestią jest rozmieszczenie przewodów kominowych, ponieważ musi być one zgodne z rozmieszczeniem znajdującym się w projekcie. Układ pomieszczeń  ma bezpośredni wpływ na usytuowanie poszczególnych przewodów. Pod względem takich pomieszczeń jak kuchnia, łazienka, WC garaż czy kotłownia są definiowane każde kanały. Zazwyczaj dąży się do tego, aby liczba kominów była jak najmniejsza. Jest szereg zasad, które określają rozmieszczenie przewodów. Np. odcinek łączący piec z kominem powinien być jak najkrótszy.

Kominy spalinowe i dymowe

 2. Materiały do budowy kominów

Materiały do budowy kominów powinny :

  • być niepalne
  • przejść odpowiednie badania oraz spełniają wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów
  • być bezpieczne, co wiąże się z szczelnością przewodów kominowych
  • być (wewnętrzna powierzchnia) odporna na działanie kwaśnych skroplin (nie może być murowana), jeśli mają być nimi odprowadzane spaliny mokre (o temperaturze na tyle niskiej, że wykrapla się z nich para wodna)

Gdy zdecydujemy spalanie biomasy zaleca się nie używanie komina ze stali, ze względu na jej nieodporność na związki chlorku, które mogą się znaleźć w produktach spalania. Przewody spalinowe należy używać z rur ceramicznych albo stalowych – jedne i drugie muszą być kwasoodporne. Do odprowadzania spalin nie zaleca się  kominów murowanych – mur nie jest odporny na działanie kwasu.

3. Wyloty przewodów kominowych

Wyloty przewodów kominowych należy wyprowadzić nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłócaniem ciągu w sposób określony w Polskiej Normie dla kominów murowanych. Jeżeli chodzi o przewody kominowe spalinowe do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania można umieścić takie wyprowadzenie przez ścianę zewnętrzną budynku. Jednakże jest to dopuszczalne tylko wtedy gdy moc cieplna urządzenia nie przekracza 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych albo 5 kW w pozostałych budynkach mieszkalnych. Wyloty tych przewodów kominowych muszą się znajdować na odpowiedniej wysokości według norm. Np. Wylot każdego przewodu spalinowego i dymowego powinien być oddalony co najmniej o 6 m od koron drzew.

4. Podłączenie przewodów kominowych

Jeden przewód grawitacyjny może odprowadzać produkty spalania tylko z jednego urządzenia, a przewód kominowy wentylacyjny – powietrze z jednego otworu wywiewnego.

Jeśli chodzi o przewody kominowe zbiorcze to można używać tylko gdy odprowadzania dymu z maksymalnie trzech pieców na paliwa stałe ze szczelnym zamknięciem nieznajdujących się na ostatniej kondygnacji budynku pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia ich przewodów do przewodu zbiorczego co najmniej 1,5 m.

5. Jak powinny biec kominy?

Prowadzenie przewodów kominowych powinno być pionowe. Dopuszcza się jedynie odchylenie od pionu nie więcej niż o 30º na odcinku nie dłuższym niż 2 m.

6. Wymiary przewodów kominowych

Wymiary przewodów kominowych zależą od wielkości otworów paleniskowych:

  • do 0,25 m2  paleniska – przewody o wymiarach  0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m
  • większy otwór paleniskowy od powyższego – 0,14 x 0,27 m lub średnica 0,18 m
  • Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2, a minimalną szerokość 0,1 m.

Gwarancją Twojego bezpieczeństwa. Stąd tak ważna okazuje się cykliczna kontrola przewodów kominowych i sprawdzenie ich prawidłowego funkcjonowania.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com