fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Izolacja stanu zero dla budynku

Mając już wykonany częściowo stan zero budynku, czyli wykop, zbrojenie i zalanie betonem szalunków, trzeba mieć tu na uwadze, że prace na tym się nie kończą. Kolejny etap wiąże się z murowaniem fundamentowych ścian. Podczas wykonywania tych prac trzeba prawidłowo rozłożyć zaprawę oraz odpowiednio przewiązać bloczki betonowe. Prace te przeprowadza się z zachowaniem należytej staranności i w miarę czysto, aby w dalszym czasie nie pojawiały się wykonawcze problemy. Zaprawa w tym miejscu nie powinna wystawać poza ścianę. Kiedy już stworzy się ściany fundamentowe, trzeba zabezpieczyć je trwale od wilgoci, jaka zlokalizowana jest w gruncie. Hydroizolację w tym miejscu dopasowuje się do gruntowo – wodnych warunków. Oznacza to, że hydroizolacja w tym miejscu może występować jako lekka, średnia albo ciężka. Istotne w tym miejscu jest to, by hydroizolacyjny system został poprawnie dobrany, a same warstwy ułożone zgodnie z zaleceniem od producenta. uprawnienia budowlane segregator

Izolacja stanu zero dla budynku
Izolacja stanu zero dla budynku

Skuteczność izolacji ścian fundamentowych

 Podczas pionowej izolacji fundamentowych ścian należy pamiętać tu o newralgicznych miejscach, jakie mają wpływ na jej skuteczność. Do takich miejsc zalicza się narożniki pomiędzy ścianami, ale też miejsca stykania się ściany i ławy. Takie miejsca trzeba wyoblić, czyli stworzyć fasety np. gęstą hydroizolacyjną masą, albo też murarską zaprawą. Taki materiał uszczelnia hydroizolację. W tym miejscu uszczelnia się też koniecznie wszystkie przejścia przez fundamentowe ściany, np. przejścia rur. Prace te kontroluje się zarówno podczas ich przeprowadzania, jak i na końcowym etapie. egzamin na uprawnienia budowlane

Ocieplanie ściany fundamentowej

Gdy na fundamentową ścianę nałoży się już pionową hydroizolację i ściana wyschnie, konieczną czynnością jest jej ocieplenie. Takie prace można wykonać przed stworzeniem podłogi na gruncie, albo też po jej wykonaniu. Kolejność w tym wypadku nie ma większego znaczenia. Do stworzenia ocieplenia wykorzystuje się ekstrudowany polistyren, czyli potocznie XPS. Taki materiał cechuje się niewielkim stopniem nasiąkliwości. Może być tu też zastosowany wodoodporny styropian o typie fundament. Zarówno jeden, jak i drugi wyrób ma podobne przeznaczenie, to jednak pomiędzy nimi zachodzi istotna różnica. Ekstrudowany polistyren XPS to materiał mało nasiąkliwy nawet, kiedy dojdzie do jego mechanicznego uszkodzenia. Wodoodporny styropian natomiast ma tylko zabezpieczającą „skórkę”, która daje zabezpieczenie dla wnętrza płyty. uprawnienia budowlane testy

Zasypywanie pomiędzy fundamentowymi płytami przestrzeni

Gdy pionowa hydroizolacja wyschnie, chociażby po stronie wewnętrznej murów, można wówczas rozpocząć zasypywanie przestrzeni pomiędzy fundamentowymi ścianami. W tym przypadku ważne jest wykorzystanie do tego rodzaju prac odpowiedniego kruszywa, jakie będzie można z powodzeniem zagęścić. Nada się do tego zapewne kopalniany piasek, jak i pospółka. Z powodzeniem stosuje się w tym celu również piasek rzeczny, jakiego nie można zagęścić. Kruszywo takie układane jest w warstwach, po ok. 30 cm. Każdą z takich warstw zagęszcza się w mechaniczny sposób. Poziom zagęszczenia sprawdzić może osoba, która posiada doświadczenie i odpowiednie pomiarowe narzędzia do zbadania podłoża. ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com