fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Izolacja nierozprzestrzeniająca ognia w instalacjach

Dobra znajomość przepisów pozwala stosować klasyfikacje odnośnie nierozprzestrzeniania się ognia. Zarówno instalacje sanitarne, grzewcze czy wodociągowe w urządzeniach i swoich przewodach muszą zapewnić obiektom budowlanym bezpieczeństwo oraz poprawne ich funkcjonowanie. W związku z tym projektuje się je tak, żeby spełniały one nie tylko procesowe wymogi wiążące się z parametrami, lecz również wpływały na bezpieczeństwo i komfort osób użytkujących dane pomieszczenie w budynku.  (uprawnienia budowlane program) 

Izolacja nierozprzestrzeniająca ognia w instalacjach
Izolacja nierozprzestrzeniająca ognia w instalacjach

Klasy reakcji na ogień

Klasy związane z reakcją na ogień w rozporządzeniu mają odpowiednie określenia, takie jak niezapalny, niepalny, łatwo zapalny, trudno zapalny, samogasnący, niekapiący czy intensywnie dymiący. Te określenia są zgodne z normą PN-EN 13501-1:2008, która dotyczy ogniowej klasyfikacji budowlanych wyrobów oraz elementów znajdujących się w budynku. Do rozporządzenia załącznik 3 przypisuje określeniom odnośnie rozprzestrzeniania ognia odpowiednią klasę europejską reakcji na ogień. Są one bardzo dobrze znane między innymi z produktowych kart budowlanych oraz technicznych izolacji. (uprawnienia budowlane segregator)  

Elementy nierozprzestrzeniające ognia

Budowlana nomenklatura wskazuje, że często spotyka się klasyfikację elementów, które nierozprzestrzeniają ognia. Stosuje się ją do wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych przewodów, jak i w celu ich izolacji. Na podstawie opinii osób, które reprezentują tą branże stwierdza się, że istota związana z klasyfikacją niekiedy nie jest poprawnie rozumiana. Jako przyczynę tego stanu podaje się fakt, że występują pewnego rodzaju nieostrości, jakie znajdują się w prawnych przepisach. Zasady szczegółowe wiążące się dobraniem budowlanych materiałów w związku z ich klasą reakcji na ogień ujęte są w rozporządzeniu z 12 kwietnia 2002 roku wydanym przez Ministra Infrastruktury. Dotyczą one technicznych warunków, jakie powinny spełniać budynki oraz usytuowanie ich. Zmiany, jakie wprowadzono do tego rozporządzenia miały miejsce 14 listopada 2017 roku. (uprawnienia budowlane 2022) 

Nierozprzestrzenianie się ognia

Warto zastanowić się, co w praktyce oznacza pojęcie „nierozprzestrzenianie ognia”.  (uprawnienia budowlane kontakt) Chcąc uzyskać na to odpowiedź należy posłużyć się zapisem w rozdziale I ogólnych zasad §208. Ujęte są w nim informacje, że elementy budynku, które w rozporządzeniu określa się jako nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające albo silnie rozprzestrzeniające ogień spełniać powinny zakres wymagań, który jest zgodny z załącznikiem 3. Załącznik ten wydany został do rozporządzenia. Wyjątek stanowi tu jedynie ust 3. Przepisy stają się w związku z tym nie w pełni precyzyjne. To powoduje, że dla wielu projektantów, wykonawców, a także osób nadzorujących montaż jest to kwestia, która stanowi źródło wielu nieporozumień. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, na rozdział 6. Dotyczy on przeciwpożarowych wymagań dla instalacji oraz palenisk. W pkt 8 § 267 zapisane jest, że  akustyczne oraz cieplne izolacje wykorzystywane w wodociągowych, grzewczych i kanalizacyjnych instalacjach powinno tworzyć się w taki sposób, aby w określonym zakresie zapewniały, że ogień nie będzie się rozprzestrzeniać.  (uprawnienia budowlane program) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com