fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Inspektor nadzoru budowlanego- wymagania

Wszystkie osoby biorące udział w procesie budowlanym są tak zwanymi uczestnikami procesu budowlanego. Ustawa Prawo Budowlane zawiera ich wszelkie prawa i obowiązki. Na podstawie tej ustawy uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Lista ta się powiększa wraz z rozwojem prac budowlanych ponieważ później do tych uczestników wlicza się też kierowników robót budowlanych lub projektantów pełniących nadzór autorski. (uprawnienia architektoniczne)

Na pytanie czy do całego procesu będzie się wliczało inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiada sam inwestor. Są sytuacje gdy obecność takiej osoby jest obligatoryjna np. kiedy roboty budowlane są niezwykle skomplikowane bądź gdy wymagają nadzoru z przyczyn warunków gruntowych. Tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi może pełnić funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego. (materiały do egzaminu)

Głównymi obowiązkami takiego inspektora są:

  • reprezentowanie inwestora
  • kontrola by realizacje prac budowlanych szły w zgodzie z projektem, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, a także pozwoleniem na budowę
  • sprawdzanie jakości wszystkich realizowanych prac budowlanych wliczając w to też wbudowane wyroby budowlane
  • czuwanie by nie używano na budowie materiałów wadliwych lub tych, których nie dopuszcza się do wykorzystywania w budownictwie (program na komputer do uprawnień )

Inspektor inwestorski i jego zadania

To nie wszystkie zadania, które leżą w obowiązku inspektora nadzoru inwestorskiego. Musi on również sprawdzać i odbierać prace budowlane, które zostały zakryte lub uległy zaniknięciu. Uczestniczy on też w próbach oraz technicznych odbiorach instalacji, przewodów kominowych, urządzeń technicznych. Ponadto bierze on udział w przygotowaniu i wszystkich czynnościach dotyczących odbioru gotowych budynków, wliczając samo oddanie do użytkowania. Taki inspektor ma obowiązek również by potwierdzić, że wszystkie prace zostały zrealizowane a niedociągnięcia bądź wady zlikwidowane. (akta prawne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.