fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Drewniane sklepienia

Drewniane sklepienia miały dawniej duże zastosowanie w budownictwie. Jednak nie były one wolne od wad (programy do uprawnień budowlanych). Przez to, że pochłaniały dużo czasu, a przy jednostronnym obciążeniu ulegały odkształcaniu, obecnie nie są już stosowane. Sklepienie drewniane jest skonstruowane z dwóch elementów deskowań: deskowania podsufitki oraz deskowania pod pokrycia. Są one względem siebie rozsunięte, o wysokości biegnącej podłużnie wzdłuż deskowań tworzących. Grubość desek podsufitki i deskowania ma zazwyczaj 19^25mm. Zarówno jedna jak i druga warstwa pracują w całości jako sklepienie. Rozpór tego sklepienia jest przejmowany przez ściągi. Aby usztywnić sklepienie stosuje się podłużnice. Jednak poza usztywnieniem nie spełniają one innej funkcji. Aby ograniczyć styki, deski powinny być jak najdłuższe. Same styki umieszcza się w zakosy, albo w jednej prostej linii na podłużnicach.

Drewniane sklepienia

Ocieplenie dachu

Aby ocieplić dach należy umieścić pomiędzy deskami stanowiącymi sklepienie warstwę ciepłochronną. Bardzo ważne jest to, aby zwrócić uwagę, czy pomiędzy papą a górnym deskowaniem nie ma wilgoci. Jeżeli jest, może ona skraplać się na powierzchni zimnego pokrycia papowego (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Skuteczne w zapobieganiu wilgotności jest wewnętrzne wentylowanie przestrzeni pomiędzy deskowaniami, albo zastosowanie paroszczelnej izolacji.

Siatkowe sklepienie

Sklepienie siatkowe składa się z kilku elementów. Są to krótkie krążyny, które ustawia się na rąb. Tworzą one równoległoboczną albo kwadratową przestrzenną siatkę. Same połączenia są wykonywane zazwyczaj na śruby, ale mogą także zostać wykonane na czopy (testy 2021 uprawnienia). To gorszy rodzaj połączeń, ponieważ mogą bardziej odkształcać się. Sklepienia można zaprojektować jako strzeliste, koliste. Ich rozpiętość może wynosić do 22m, gdy zastosuje się na nie deski o szerokości nie przekraczającej 26cm. Taki rodzaj sklepień idealnie nadaje się do prefabrykacji. Aby je wykonać potrzebnych jest tylko sześć typów elementów, które się powtarzają. Najczęściej stosowanymi sklepieniami są te, o równoległobocznej siatce.

Jak jeszcze mogą stykać się deski na sklepieniu?

Istnieje jeszcze jeden sposób stykania się desek, który jest łatwiejszy w wykonaniu. Jednak ma też swoją wadę. Taki sposób nie jest korzystny podczas pracy sklepienia. Wysokość konstrukcji sklepienia, którą mierzy się między powierzchnią zewnętrzną deskowań nie powinna być niższa od Vso rozpiętości z tego względu, że sztywność sklepienia jest mała (program egzamin uprawnienia 2021). Strzałka nie może być mniejsza od V4 L . Taki rodzaj sklepień ma zastosowanie do maksymalnej rozpiętości wynoszącej 20 m. Grubość desek ma wpływ na rozstaw s podłużnie. Przy stosowanych deskach 19 mm – s=70 cm. Dla desek o wymiarach 25 mm – s=80 cm. Podłużnice są łączone na śruby montażowe albo na proste nakładki i opierają się na szczytowych ścianach oraz wewnętrznych istniejących.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com