fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dobór belek

Skupia się on na skontrolowaniu, czy wybrany szkielet stropu wraz z obciążeniem użytecznym i końcowym nie będzie większy od 665 kG/m2 oraz 299 kG/m kawałka stropu o rozpiętości 45cm. Belki prefabrykowane bywają tworzone w zakładach prefabrykacji , jest to żebro szkieletowe stropu. Belka o nazwie Fert-45 jest wykonana z części:

-niższego pasa zrobionego z kształtek ceramicznych, rozpiętości 12cm i rosłości 4cm oraz długości 25cm, (segregator egzamin ustny uprawnienia)

-zapełnienia niższej stopki żebra w kształtce ceramicznej betonem odmiany 250,

-zbrojenia wykonanego z trzech drutów ze stali i strzemion zrobionych ze stali 05mm rozmieszczonych w formie kratownicy o średnicy trójkątnej, jaka łączy zbrojenie wyższe z niższym. W przypadku szerokości stropu 4,20m niższą strefę usolidnia się jednym bądź dwoma nadprogramowymi drutami ze stali dla otrzymania dopuszczalnego maksymalnego obciążenia 665 kG/m2. (program egzaminu na uprawnienia)

Dobór belek
Dobór belek

Wyższy element żebra betonuje się po rozmieszczeniu belek oraz pustaków betonem odmiany 170 na kruszywie o ziarnach nie przekraczających 10mm.

Samonośna belka

Belka po rozmieszczeniu w stropie bywa samonośna w przypadku wsparcia montażowego w odległościach nie przekraczających 2.16m. (akty prawne uprawnienia budowlane) Belki w stropie rozmieszcza się w odległościach osiowych wynoszących 45cm. Wszelkie belki na bocznej płaszczyźnie jednego z ich końcówek muszą posiadać symbol fabryki, datę wytworzenia i oznaczenie belki. Belki rodzaju Fert na placu składowym oraz na środkach przewozowych rozmieszcza się stopką ceramiczną w dół. Podczas przewozu i magazynowania warto rozmieszczać je na podkładkach z drewna o obszerności nie niższej od 38mm, rozmieszczonych w węzłach pasa wyższego w odstępie 1/5 L od końcówki belki. Przekładki wśród rzędów muszą widnieć w pionie, nałożone na siebie.

Pustak Kontra

Posiada on długość 59,5cm, rozpiętość 20cm i rosłość 23cm. Robi się go z żużlobetonu odmiany 70. Będzie on odporny na obciążenie do 150kG, jeśli jest ono równo rozmieszczone. Na 1m2 stropu przyda się 8.35 pustaków. Transportuje się i przechowuje bardzo podobnie jak pustaki DZ. Deskowanie pod zrobienie stropu robi się z pojedynczych desek rozmieszczonych jedynie poniżej żeber jakie są wsparte rusztowaniem, tak samo jak podczas robienia stropu rodzaju Akerman. Żebra nośne stropu zbrojone są dwoma drutami ze stali 34GS, jakie mogą zostać umieszczone na dwa sposoby:

-na strzemionach zamkniętych, przewiązuję się prętęm z drutami centralnymi i pełne zrobione zbrojenie umieszcza się w żebro, (uprawnienia budowlane program)

-na strzemionach otwartych, po rozmieszczeniu strzemion w żebrze umieszcza się pierw druty długie a potem te poprzeczne.

Przekrój drutów stalowych

Przekrój drutów stalowych zbrojenia centralnego i rozmieszczenie strzemion w żebrze muszą brać się z wyliczeń statycznych. Rozmieszczenie strzemion na odległości 75cm od wsparcia nie może być większe niż 25cm, w reszcie to rozmieszczenie nie może przekraczać 50cm. (uprawnienia budowlane 2021) Żebra betonuje się w tym samym czasie z wieńcami betonem plastycznym odmiany 170, robiąc go bardziej gęstego kołkiem drewnianym czy metalowym. W przypadku większych odległości stropów robi się żebra rozdzielające, jakie umocowują strop. Końcowe pustaki, rozmieszczone przy wieńcach oraz żebrach rozdzielających muszą zostać zamknięte denkami chroniącymi pustaki przed wchodzeniem masy betonowej do środka. Przewóz masy betonowej w przypadku skorzystania z taczek musi zachodzić na pomostach z desek, rozmieszczonych na grzebieniach pustaków, określając rosłość zabetonowania. (uprawnienia budowlane kontakt) Stropy Fert45 są ceramiczno-żelbetowe. Korzysta się z nich zwłaszcza w konstrukcjach mieszkalnych, zrobione są z prefabrykowanych belek, żeber, kafli betonowych oraz pustaków ceramicznych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com